کوردستان میدیا

یکشنبه 27 مرداد 1398
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

کارنامه‌ی فجیع رژیم ایران در آزار و اذیت اقلیت‌های مذهبی

17:15 - 4 خرداد 1398

کوردستان میدیا: سفیر آمریکا در امور آزادی مذهبی کارنامه‌ی ایران را در رابطه با آزار و اذیت اقلیت های مذهبی از فجیع‌ترین کشورها در وزارت خارجه‌ی آمریکا دانست.

"سام براون بک"، سفیر آمریکا در امور آزادی مذهبی روز چهارشنبه یکم خردادماه در نشست آزادی مذهب و حقوق بشر در ایران، که در شهر واشنگتن برگزار شد، گفت: رژیم ایران فقط برداشت خودش از اسلام شیعه را می پذیرد و اگر خارج از دایره باشی، مورد آزار و اذیت قرار می گیری. یعنی زندانی می شوی و حتی حکم اعدام می گیری. آنها فرد را منزوی می کنند، یعنی حق شرکت در امور فرهنگی و حتی تحصیل را نمی دهند. این رفتار مخوف از ابتدا بوده و کماکان علیه مردم ایران ادامه دارد.

براون بک در رابطه با وضعیت اقلیت‌های مذهبی در ایران گفت: بهائیان در ایران به شدت مورد آزار و اذیت قرار می گیرند؛ حتی اجازه دسترسی به خدمات پایه‌ای را هم ندارند، به زندان افتاده‌اند و تعدادی هم اعدام شده‌اند. نوکیشان مسیحی نیز با رفتار بسیار بدی مواجهند و زندانی یا محکوم به اعدام می شوند.حتی مسلمانان اهل سنت نیز با رفتار نامناسبی روبرو هستند. اگر شیعه مورد قبول حکومت نباشی هدف آزار و اذیت قرار می گیری.

با وجود آنکه در قانون اساسی رژیم ایران به احترام به حقوق اقلیت‌ها اشاره شده اما، به روش‌های گوناگون آن‌ها را مورد آزار و اذیت قرار می‌دهند که از بارزترین نمونه‌ی آن می‌توان به ممانعت از تحصیل و اخراج دانشجویان بهایی از دانشگاه‌های ایران اشاره کرد.