کوردستان میدیا

شنبه 2 شهریور 1398
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

کارگران ایلام و نهاوند دست به اعتصاب زدند

11:57 - 23 اسفند 1397

کوردستان میدیا: کارگران شهرداری سَرابله و شهرداری توحید در استان ایلام و کارگران کشتارگاه نهاوند در اعتراض به مطالبات معوقه و عدم امنیت شغلی دست به اعتصاب زدند.

روز چهارشنبه، بیست و دوم اسفند ماه، کارگران شهرداری سَرابله و شهرداری توحید استان ایلام، در اعتراض به تعویق پرداخت مزدها تجمع کردند. این کارگران سه ماه است مزد نگرفته‌اند و حق اضافه‌کاری ۵ ماه گذشته‌شان نیز پرداخت نشده است.

در همین روز، کارگران شهرداری توحید که ۶ ماه است دستمزدشان پرداخت نشده است، نیز  دست از کار کشیده و تجمع اعتراضی برپا کردند.

از سوی دیگر نیز، کارگران کشتارگاه نهاوند روز چهارشنبه دست از کار کشیده و مقابل استانداری شهر تجمع اعتراضی بر پا کردند. کارگران ۴ ماه است دستمزد نگرفته‌اند و نگران امنیت شغلی خود هستند.

خبرگزاری حکومتی ایرنا به نقل از کارگران معترض نوشته است: کارفرما بار زیان را بر دوش آنان انداخته است. به نوشته این خبرگزاری علت دیگر وضعیت بحرانی کشتارگاه، کاهش کشتار دام است. 

پیش‌تر ۸۰ واحد قصابی نهاوند روزانه ۶۰ گوسفند و ۲۰ تا ۳۰ گاو و گوساله به کشتارگاه می‌برده‌اند اما اکنون این تعداد به ۱۰ راس رسیده است.