کوردستان میدیا

شنبه 2 تیر 1397
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

کنگره ملیت‌های ایران فدرال روز هشت مارس را به زنان مبارز ایران تبریک گفت

14:05 - 16 اسفند 1396

کوردستان میدیا: کنگره ملیت‌های ایران فدرال اطلاعیه‌ای را در رابطه با روز جهانی زنان منتشر کرد.

متن این اطلاعیه که در اختیار وب‌سایت کوردستان میدیا قرار گرفته، عیناً درپی می‌آید:

کنگره ملیت‌های ایران فدرال، هشتم مارس، روز ِجهانیِ زنان را، به تمام بانوان و بخصوص زنانِ مبارزِ میهنمان ایران تبریک می‌گوید. جنبش زنان، همانند جنبش ملیت‌ها، از همان آغاز، از مدافعان راه آزادی و برابری، و از پیشگامانِ مبارزه با جمهوری اسلامی ایران، و ولایت فقیه ارتجاعی، در رهبری آن، بودند و هستند.

کنگره ملیت‌های ایران فدرال امیدوار است، با همّتِ والایِ زنان، و مبارزه مداوم و سازمان یافته آنان، در همراهی با مردان آزادیخواه، تبعیض ستیز و عدالت طلب در ایران، آزادی و برابریِ انسانیِ زنان با مردان، در کنارِ آزادی زبان و بیان، و آزادی اعتقاد سیاسی و ادیان، تأمین شود، که مترادفِ پایانِ شبِ سیاهِ جمهوری اسلامی ایران، و از میان رفتنِ نظام ارتجاعی و زن ستیزِ ولایت فقیه، می‌باشد.

برای به اسارت کشیدن و سرکوب کردن یک جامعه، از بین بردن آزادی و برابریِ زنان، اولین قدمِ مؤثر، در رسیدن به این هدفِ ضد انسانی و شوم است، زیرا زنانِ تحقیر شده و محروم از تحصیل و کار، نمی‌توانند فرزندان (دختر و پسر) شجاع و دانائی پرورش دهند و از حقوق فردی و اجتماعی خود، و جامعه‌شان، در برابر آزادی- کُشان و برابری ستیزان داخلی و خارجی دفاع کنند.

حرمت به زن: در واقع حرمت به مادر، حرمت به خواهر، حرمت به همسر، حرمت به دختر، حرمت به زندگی، و تداوم یابنده کمال آنست.

کنگره ملیت‌های ایران فدرال