کوردستان میدیا

چهارشنبه 27 تیر 1397
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

گزارش تصویری/ نمایشگاە عکس مختص بە روز پیشمرگە کردستان

22:07 - 28 آذر 1394

گزارش تصویری/ نمایشگاە عکس مختص بە روز پیشمرگە کردستان

عکاس: صلاح نادری

12983.jpg

12984.jpg

12985.jpg

12991.jpg

12990.jpg

12992.jpg

12995.jpg

12993.jpg

12994.jpg

12987.jpg

12986.jpg

12989.jpg

12988.jpg