کوردستان میدیا

چهارشنبه 30 مرداد 1398
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

گلباغ بهرامی به عنوان خبرنگار برتر سال در اقلیم کردستان معرفی شد

17:54 - 5 اردیبهشت 1398

کوردستان میدیا: یکی از اعضای حزب دمکرات کوردستان ایران در شهر اربیل جایزه‌ی خبرنگار برتر سال را دریافت نمود.

روزپنجشنبه، پنجم اردیبهشت ماه، ساعت ١٠ صبح در مراسمی به مناسبت ١٢١مین سالگرد  روزنامه نگاری کورد،'' گلباغ بهرامی'' به عنوان خبرنگار برتر سال ٢٠١٩ معرفی و با اهدا جایزه ازوی تقدیر شد.
این مراسم  در دانشکدە پلی تکنیک هولیر، بخش تکنیک میدیا برگزار شد و جایزه خبرنگار سال را بە گلباغ بەهرامی اعطا کرد.

بهرامی بعنوان خبرنگار و مجری برتر کانال کوردستان ٢٤ معرفی شد.

گلباغ بهرامی عضو حزب دمکرات کوردستان ایران بودە کە توانستە است این جایزه را بە خود اختصاص بدهد.