کوردستان میدیا

شنبه 30 تیر 1397
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

یلدا و راسان

15:10 - 1 دی 1396

کریم پرویزی

میان اسطوره‌ی یلدا و اندیشه راسان تشابهات زیادی وجود دارد که محتملا بنیاد فکری قیام و خیزش ملت کورد از این سرچشمه‌ها تغذیه می‌شوند که در چارچوب دیدگاه تاریخی-فرهنگی نسبت به جهان و هستی تعریف می‌شود.

اگر از مفهوم طبیعی شب یلدا، یا آنچه که در فرهنگ کوردی به شب چله معروف است، که خبر از تغیر در وضعیت جهان طبیعی و کوتاه و طویل شدن شب و روز می‌دهد بگذریم، شب یلدا از جایگاه خاصی در فرهنگ مردم خاورمیانه برخوردار است که از باورهای مردمان اصیل زاگروس و مزوپوتامیا سرچشمه می‌گیرد.

بر اساس افکار و اندیشه‌های زاگرس‌نشینان که کوردها وارثان فرهنگی، تاریخی و نژادی آن هستند، در شب یلدا نبردی بزرگ و هماوردی سهمگینی میان تاریکی و روشنایی رویی می‌دهد و در پایان نبرد، میترا در غاری دیده به جهان می‌گشاید و از غار بیرون می‌آید و حیات و آبادانی برای جهان به ارمغان می‌آورد.

یلدا نویددهنده و امیدبخش مردم منطقه و بالاخص کوردها بوده که بعد از هر سکوت طولانی مدتی، هر تاریکی کورکننده‌ای، بعد از هر تنگنای تاریخی مژده‌ی سرود آزادی، روشنایی و امید می‌دهد.

شب یلدا که از اسطوره و افسانه‌ی تاریخی ملتی، به سرچشمه‌ی الهام‌ و معنابخشی بدل گردیده در طول تاریخ با رویدادهای دیگری نیز عجین گردیده و هر لحظه بر ارزش و اهمیت آن افزوده می‌شود.

در مقطعی حساس از تاریخ کوردستان، در تابستان سال ١٣٠٩ شمسی، سمکو شکاک، رهبر قیام کورد در توطئه‌ای به شهادت می‌رسد. بعد از شهادت او، کوردستان دچار سکوتی تلخ و غمی عظیم می‌گردد و سکوت و خیانت بر کوردستان بال می‌گستراند.

در چنین شرایطی‌ست که قاسملوی رهبر و مبارز و معنا دهنده به زندگی و قیام، به مانند میترایی دیگر چشم به جهان می‌گشاید و آن هم در شب یلدای پرمعنای کوردها، شخصی از جنس میترا و آفتاب، ، پا به هستی وجود می‌گذارد.

در دورانی که جنبش کورد و کوردستان، از تحرک باز می‌ماند و میدان مبارزه به دلایل متعددی دچار سکون می‌گردد، به مدت بیست سال رخوت و کم سویی امید بر افق مبارزه و قیام کوردستان بال می‌گستراند، اما راسان بر همان مبنای فلسفی و فکری یلدا، که در واقع نیرودهنده و برافروزاننده‌ی قیام و زندگی‌ست، آوایی نو در گوش جامعه می‌خواند.

سرود نو راسان، از فرهنگ و دیدگاه کورد و نیز دنیای فکری-عملی قاسملوی رهبر سرچشمه می‌گیرد و ناخوداگاه جامعه را به تپش وا می‌دارد و به همین خاطر است که دل خلق با دل راسانیان می‌تپد.

یلدا و تولد امید و سالگرد میلاد رهبر جاویدمان، دکتر قاسملو، بر کوردستان و راسانیان گرامی باد.