کوردستان میدیا

جمعه 2 فروردین 1398
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران
راسان تا تحقق آرمان‌های ملت کورد ادامه دارد/ منطقه ژاورود سنندج