کوردستان میدیا

سه شنبه 13 خرداد 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران
راسان تا تحقق آرمان‌های ملت کورد ادامه دارد/ منطقه ژاورود سنندج