کوردستان میدیا

چهارشنبه 30 مهر 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

\"کردستان و کرد\" اثر ماندگار دکتر قاسملو تجدید چاپ شد

15:04 - 30 آذر 1395

کوردستان میدیا: کتاب کردستان و کرد اثر ماندگار شهید دکتر قاسملو، رهبر فرزانه‌ی ملت کرد، برای دومین بار به زبان فارسی تجدید چاپ شد.

کتاب کردستان و کرد اثر وزین شهید دکتر قاسملو به همت کمیسیون تبلیغات و اطلاع‌رسانی حزب دمکرات کردستان ایران تجدید چاپ و به زودی در اختیار عموم قرار می‌گیرد.

مؤلف کردستان و کرد، رسالت این کتاب را شناساندن دو واژه کردستان و کرد به خوانندگان معرفی نموده و کردستان و کرد را بدون دخل و تصرف به خوانندگان معرفی می‌نماید.

این کتاب یک بررسی اقتصادی - سیاسی است که در آن نویسنده به تاریخ و جغرافیای کردستان اشاره کرده است.

نوشتن این کتاب از سال ١٩٥٧ آغاز و در سال ١٩٦٢ آماده‌ی چاپ شده است.

در سال ١٩٦٣ مرکز انتشارات آکادمی علمی چکسلواکی در پراگ آن را به زبان چکی چاپ و منتشر نمود.

همچنین این کتاب دو مرتبه به زبان انگلیسی ترجمه و توسط مرکز کلتز لندن چاپ و منتشر شده است.

کتاب مذبور برای اولین بار در سال ١٩٦٧ از روی چاپ انگلیسی به زبان عربی ترجمه شد و در سال ١٩٧٠ بدون اطلاع مؤلف، انتشارات لبنان در بیروت خلاصه‌ای از آن را منتشر کرد.
در سال ١٩٦٩ نیز انتشارات کتاب و علم لهستان در ورشو کردستان و کرد را براساس چاپ انگلیسی آن به زبان لهستانی ترجمه و منتشر کرد.

اما با این حال، چاپ کردی کتاب کردستان و کرد، پس از گذشت ده سال از تألیف و انتشار آن به چند زبان بیگانه سرانجام به زبان کردی نیز منتشر شد.

قابل ذکر است این کتاب توسط طه عتیقی به زبان فارسی ترجمه و چاپ و منتشر گردیده است.

در مقدمه چاپ نوین این کتاب آمده است: اما با همە دشواری‌ها این امر عظما میسر گردید و این افتخار بار دیگر نصیبمان شد کە چاپی دیگر از اندیشەهای گرانبهای دکتر قاسملو را در کمیسیون تبلیغات و اطلاع‌رسانی حزب دمکرات کردستان ایران، حزب یادگار آن رهبر اندیشمند و نابغە تاریخی، را بە انجام برسانیم.

در این راه همرزمانمان در کمیسیون تبلیغات و اطلاع‌رسانی، کە کار تایپ و مونتاژ دوبارە را برعهدە گرفتند جای تقدیر فراوان دارد، بخصوص همرزمان، امید عبدی، هایدە سجادی و دوستانمان امیر خیاطی و الهام چایچی کە کار دیزاین و مونتاژ را انجام دادند و همرزممان سلام اسماعیل‌پور کە کار ویراستاری را انجام دادند.

همچنین دوست گرانقدر لقمان رشیدی کە کار ویراش دوباره دیزاین و مونتاژ را انجام دادند و دوستانمان در سوئد کە چند نفری همراه با عطا درویشی بە جمع‌آوری کمک برای چاپ دوبارە کتاب پرداختند.

اما جای خود دارد کە تقدیر و تشکر بسیار از همرزم و دوستی عزیز در کردستان بە عمل آوریم کە بخش اصلی و مهم کمک مادی برای چاپ مجدد کتاب را پرداخت نمودند و در اینجا ایشان را بە اسم ع. ح. بوکانی یاد می‌کنیم.

چاپ نوین کتاب کردستان و کرد همزمان و همراه شد با راسان که فصلی دیگر از تاریخ مبارزات ملت کرد و برگرفته از اندیشه‌های دکتر قاسملوی فرزانه است و بدین منظور این چاپ مجدد را بە یاد و راه شهیدان راسان ، مبارزات نوین و خیزش مجدد ملت کرد در کردستان رۆژهەلات تقدیم می‌کنیم و بدین‌سان با همە شهیدان راه آزادی پیمان دوبارە وفاداری می‌بندیم.