Kurdistanmedia

Pêncşem 6 Tebax 2020
Malpera Navendî a Partiya Demokrat Kurdistana Îranê

Hilnebijartin

13:20 - 24 Kanûna pêşîn 2015

KerîmPerwîzî

DîsanmijarameclisarejîmaÎranê û meclisekenimayişî bi navêmeclisaXibrigan, bûyemijararojevêyacivînênsiyasî û hizbî, li Îrana di bin deshilatasîstemawilayetaFeqîh de.

Yakuzelal e ew e kupiroseyek bi navêhilbijartinaazad û demokratîk di Îranê de heye, û dezgehek bi navêdezgeharêberiyêhemûnawendançavdêrî dike, û çawabixwazewisa wan dixe bin zextê, yanjîhekî bi hewcebizanehineknerm bi wan re serederiyê dike, û nawendekeserekeyawekî “ŞêvraNobedar” di berdest de heye, kujiriyawêve, hemûmijarêngirêdayî bi hilbijartinê, li dar û hesindide, û li serdilêweliyêfeqîhradiçîne, û hekîhewce e, hinekşil dike, û derfetêdidehinekjimohreyênkumetirsîdarnînin, da ku di poanênmadîênendametiya de meclisarejîmê d ebeşdar bin.

Lê her wekîhemûcarê, rejîmaÎslamiyaÎranêhewce ye kupiroseya ne rast û xwarya bi navhilbijartinê, bi beşdariyaxelkê, û bi qewlêxwe bi germkirinatenûrahilbijartinêbixemilîne.

Di bi navhilbijartinênmeclisê de jî, berdewamdek û dolabandigerîne, da kurikeberiyeke ne rasteqîne di navatex û girûpêncudaêncivakê de çêbike, û div ê navberê de bi tûjkirinaxelkê, bona amadebûna li sersindûqadengdanê, ewmohreyêku bi dilêrejîmê ye, bi her awayekî be, jisinduqêderbixîne, û xelkjîpiştîsarbûna germ û gurriya bi navhilbijartinê, dîsanjîtêbîra wan kurejîm her wekîxwe ye, û tucarînahêguhetin, û ewşerêzêrîngerîkurêdixe, tuqazancekjixelkê re tê de nîne, her nebeçendkesênnû, wê sere xwebikinnavsivkapoanênmadîênendametiyameclisê de.

NihakustûnêndeshilataweliyêFeqîkketinenavxelkê de, bona pêkanînarewşabitirsyarikeberiyê di navxelkê de, û dîsandest bi karbûne, bona pêkanînaşanoyekedin, ûcarnajîterîbonênrejîmê bi kartînin bona bêhurmetîkirina bi hevûdu, da kuwisanîşanîxelkêbidinkuvê care rewşcuda ye, û mijarjîjicaranhestiyartir in. Bona hestiyartirkirinabasanjî, bas jinexweşiya
Xamineyî û çavdêrîkirina bi serdezgehên di bin deshilatawî de xistineber bas!.

Herçendkuew bas bi xwenîşandidekuxelkêÎranêçiqasjirejîmawilayetaFeqîhîbêzar in, ku bi nexweşiyaXamineyîkêfxweşdibin, û di hilbijartinê de beşdardibin, yanjîdezgehên di bin dehsilatawilayetaFeqîh de çiqasserkutkar in, ku bi navêçavdêriya bi ser wan de, xelkêbohilbijartinêtûjdikin, lêewhemûnabinsedemajibîrkirinavêrastiyêku di sîstemaKomaraÎslamiyaÎranê de, tuderfetekeazadbobeşdariyaazadaneyaxelkêtuneye, û tenêşanoyekepirrjiçewtekariyan e ku bi navêhilbijartinê bi rêvediçe.