کوردستان میدیا

چهارشنبه 30 مهر 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

استخدام آخوند بعنوان دبیر تاریخ و علوم اجتماعی

11:24 - 4 مهر 1399

رژیم ایران در جریان روند تحریف تاریخ ملیت‌های ایران و همچنین پرورش کودکان با طرز فکر و اندیشه رادیکال مخصوص به خود، برای تدریس کتب تاریخ و علوم اجتماعی اقدام به استخدام آخوند کرده که با اعتراض شدید انجمن‌های تخصصی علوم اجتماعی و تاریخ همراه بوده است.

وزارت آموزش پرورش رژیم ایران در راستای سخنان "علی خامنه‌ای" رهبر رژیم ایران مبنی بر آموزش علوم اسلامی در دانشگاه‌ها بجای علوم تخصصی، در اقدامی نسنجیده و غیر اصولی برای تدریس کتب علوم اجتماعی و تاریخ از آخوند بهره خواهد گرفت.

این اقدام وزارت آموزش و پرورش رژیم با اعتراض شدید ٧ انجمن تخصصی علوم اجتماعی و تاریخ همراه شده و در نامه‌ای اعتراضی این اقدام را بی‌احترامی و بی‌توجهی به دانش و تخصص و نقش مهم معلم دانستند.

امضا کنندگان این نامه استخدام آخوند بجای معلم را نشان‌دهنده عدم اهمیت به تخصص برای تصدی مسئولیت‌ها در نظام مدیریتی کلان، از بین رفتن فرصت‌های شغلی برای فارغ‌التحصیلان و دانشجویان و ایجاد تعارضات غیراصولی بین نظام دانشگاهی و حوزه‌ها برشمردند.

چندی پیش نیز رژیم ایران اقدام به استخدام آخوند برای تدریس کتاب زبان و ادبیات فارسی کرده بود که با اعتراض شدید انجمن زبان و ادبیات فارسی همراه شده بود.

رژیم ایران درصدد است تا با استخدام آخوند برای تدریس علوم تخصصی از یک سو جوانان را برای ادامه تحصیل در حوزه‌های علمیه ترغیب نماید و از سوی دیگر با تحریف تاریخ ملیت‌های ایران، صرفا تاریخ اسلامی خودساختە رژیم را بعنوان تاریخ به ملیت‌های ایران معرفی نماید و هم کودکان نسل آینده را با طرز تفکر و اندیشه رادیکال مخصوص به خود پرورش نماید.