کوردستان میدیا

جمعه 27 فروردین 1400
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

اسرائیل و آمریکا در مورد پروندە ایران بە توافق رسیدەاند

10:40 - 14 اسفند 1399

وزارت خارجە اسرائیل اعلام کرده است کە با آمریکا بصورت مخفی بر سر برنامە اتمی ایران بە توافق رسیدەاند.

طبق این توافق هرکدام از این دو کشو ربدون اطلاع یکدیگر در مورد رژیم ایران هیچ تصمیم ناگهانی نمی‌گیرند.

"گابی اشکنازی" وزیرخارجە اسرائیل اعلام کرده است: "توافق پشت پردە بە شیوە آنلاین میان "بنیامین نتانیاهو و جوبایدن" و چند سفیر اسرائیل در خاورمیانە و پاسیفیک، صورت گرفته است".

وبسایت "وای نت" درخبری منتشرکرد: "اشکنازی اعلام کردە است، اگر کسی فکر می‌کند آمریکایی‌ها برای توافق با رژیم ایران عجلە دارند، ولی می‌بینیم تا کنون این تصمیم عملی نشدە و امیدوارم درآیندە هم عملی نشود".