کوردستان میدیا

سه شنبه 6 خرداد 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

اعتراض اتحادیه صنفی معلمان کوردستان ایران به پوشش اجباری مدارس

16:47 - 4 شهریور 1398

کوردستان میدیا: اتحادیه صنفی معلمان کوردستان ایران ، نسبت به خرید اجباری لباس فرم دانش‌آموزان از طرف مدارس، پیامی منتشر نمودند.

متن پیام در زیر آمده است:

امسال نیز به سان سال‌های قبل، مسئولین آموزش و پرورش در آستانه سال جدید تحصیلی، با فشار بر دانش آموزان، به آنان اصرار می‌ورزند که باید لباس فرم برای مدارس تهیه کرده و بپوشند.

ما بعنوان اتحادیه صنفی معلمان کوردستان ایران، این عمل را لطمه زدن به فرهنگ ملتمان تلقی کرده که مسئولین رژیم با این کار قصد دارند دانش آموزان را از لباس ملی خود دور بدارند.

ما بر این باوریم که برای پوشش فرم مدارس، باید از لباس ملی خود دانش آموزان،که می‌تواند یک رنگ نیز باشد بهره جست نه اینکه لباس فرم اجباری تن آنان کرد.

متاسفانه با این کار فشار فراوان اقتصادی در وضعیت اسفناک معیشتی ملیت‌های ایران به خانواده‌های دانش آموزان وارد می‌شود، لذا قیمت این لباس‌ها زیاد بوده که باید به اجبار از تولیدی خودشان تهیه کرده و اجازه تولید این لباس‌ها را در بازار بیرون نمی‌دهند.

با مقایسه با بازار خارج، این لباس‌ها را می‌توان ارزان‌تر تهیه کرد، لذا اتحادیه صنفی معلمان، این اقدام مسئولین آموزش پرورش رژیم به تحریف و دشمنی با فرهنگ ملت کورد قلمداد کرده و از دانش آموزان و خانواده‌های عزیز آنان تقاضا داریم که فریب این توطئه رژیم را نخورده و تسلیم نشوند و با لباس ملی کوردستان در مدارس حاضر شوند.

به یاد داشته باشید بر اساس قانون، هیچ مدرسه‌ای بدلیل نپوشیدن لباس فرم، نمی‌تواند دانش آموزی را از تحصیل منع کند.

همچنین از خانواده‌ها تقاضا داریم که تسلسم این توطئه مسئولان آموزش و پرورش نشوند.

از معلمان مدارس نیز تقاضا داریم که مشوق باشند برای اهمیت قائل شدن بیشتر دانش آموزان به لباس ملی ملت کورد در کوردستان ایران و تسلیم خواسته‌های نامشروع رژیم در مدارس کوردستان نشوند.

اتحادیه صنفی معلمان کوردستان ایران

٣ شهریور ١٣٩٨