کوردستان میدیا

یکشنبه 11 خرداد 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

آمار کودکان کار در ایران در حال افزایش است

10:37 - 11 مهر 1398

کوردستان میدیا: بیش از ٧٠ هزار کودک کار در ایران وجود دارد و کودکان اتباع خارجی نیز در خیابان‌های ایران مشغول به کار هستند.

براساس گزارش منتشر شده، آمار کودکان کار در ایران در حال افزایش است و بیش از ٧٠ هزار کودک کار در خیابان‌های ایران مشغول به کار هستند، که ١٤ هزار نفر از این کودکان، در خیابان‌های تهران کار می‌کنند.

"حبیب‌الله مسعودی فرید"، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی رژیم، ضمن اشاره به افزایش کودکان کار اعلام کرد: " تعداد فراوانی از کودکان اتباع خارجی نیز برای کار در ایران مبادرت ورزیده‌اند".

نامبرده همچنین گفت: "تا کنون روش مدونی برای آمارگیری کودکان کار وجود ندارد و تمام آمارهای ارائه شده حدسی و تخمینی می‌باشند".

کودکان کار ساعات زیادی در خیابان‌ها مشغول بکار هستند و از هیچگونه حقوق شهروندی برخوردار نبوده و با انواع خطرات اجتماعی روبرو هستند و اکثر آنان دچار مشکلات درونی و فساد اخلاقی می‌شوند و یا تبدیل به بذهکار می‌شوند.

براساس آمار سازمان جهانی کار؛ از سال ٢٠٠٠ تا کنون آمار کودکان کار در سطح جهانی کاهش یافته است، ولی در در ایران به بدلیل سیاست نادرست رژیم و شرایط اسفناک اقتصادی روز به روز در حال افزایش است.