کوردستان میدیا

دوشنبه 11 اسفند 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

آمریکا گروە "انصار بیت‌المقدس" و "حسم" در مصر را در لیست سازمان‌های تروریستی قرار داد

10:33 - 26 دی 1399

روز پنج‌شنبە، ١٤ ژانویە ٢٠٢١، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا، نام گروه "انصار بیت‌المقدس" داعش در شمال سینا و جنبش "حسم" اخوان المسلمین در مصر را در فهرست جهانی سازمان‌های تروریستی قرار داد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین افراد و شخصیت‌های مرتبط با گروه "حسم" اخوان المسلمین مصر از جملە "علا السماحی" با تابعیت مصری مقیم در ترکیه که گمان می‌رود بنیانگذار این گروه باشد و همچنین یکی دیگر از رهبران این گروه کە با نام "یحیی موسی کا" ترکیه ساکن است را در لیست‌ جهانی تروریسم قرار داده است.

جنبش بازوهای مصر موسوم به "حسم" در سال ٢٠١٤ تشکیل شد و عملیات ترور و حملاتی را در قاهره پایتخت مصر و دلتای نیل به ویژه علیه نیروهای پلیس این کشور را بر عهده گرفت. به گفته مقامات پلیس مصر این جنبش متعلق به جماعت اخوان المسلمین است.

وزارت کشور مصر تاکید کرده که جنبش حسم در انفجار خودرو بمب‌گذاری شده‌ای که در اوت ٢٠١٩ در مرکز قاهره به وقوع پیوسته و منجر به کشته شدن ٢٠ تن شد، دست داشتە است.

به گفته مقامات امنیتی مصری جنبش "حسم" دارای هسته‌های خوشه‌ای است که از نظر تشکیلاتی با هم در ارتباط اند.