کوردستان میدیا

شنبه 17 خرداد 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

انتقال سە زندانی کورد از زندان بوکان بە زندان‌های ارومیە و مهاباد

17:36 - 15 دی 1397

کوردستان میدیا : سە زندانی کورد، جهت بازجویی از زندان بوکان بە بە زندانهای ارومیە و مهاباد انتقال یافتند.

بنابر گزارش منتشر شده از آژانس خبرگزاری کوردپا، هفتە گذشتە ، دو زندانی به نام‌های  ،  " جمال یوسفی "، اهل روستای "مشیر آباد" و "حسین ابراهیم همزە"، فرزند عبداللە، اهل روستای "قرە گول" از توابع شهر بوکان  جهت بازجویی از زندان بوکان بە بازداشتگاه ادارە اطلاعات رژیم در شهر ارومییە منتقل شدند.

این دو شهروند کورد، سال ٩٥ بە جرم همکاری با یکی از" احزاب کورد اپوزسیون رژیم ایران" توسط نیروهای اطلاعات بازداشت شدەاند و در مدت بازداشتشان از داشتن وکیل محروم بوده‌اند.
سرنوشت این دو شهروند کورد، پس ازدو سال بازداشت هنوز نامعلوم است.  

پنج روز پیش هم، " سلاح شریفزادە "، کە بە مدت ٦ماه در زندان بوکان بود، برای بازجویی بە دادسرای مهاباد منتقل شد و در حال حاضر در زندان مهاباد است.

این شهروند کورد، تابستان امسال بە جرم "همکاری با یکی از احزاب کورد اپوزسیون رژیم ایران "دستگیر و بازداشت شد.