کوردستان میدیا

شنبه 25 اردیبهشت 1400
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی: رژیم ایران اطلاعات دروغینی را در مورد ذخایر اورانیوم غنی شدە ارائە کردە است

13:13 - 21 فروردین 1400

در حالی کە چهار عضو باقی ماندە توافق هستەای برجام در تلاش‌اند برای بازگرداندن رژیم ایران و آمریکا بە تعهدات خود در راستای توافق سال ٩٤، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی موردی تازە از نقض برجام توسط رژیم را آشکار ساخت.

"رویترز" در گزارشی نوشته است: "تخلفات صورت گرفتە مربوط بە ذخایر اورانیوم غنی سازی شدە رژیم است".

کارشناسان آژانس هشدار دادەاند غنی‌سازی این ذخایر با خلوص بالاتر می‌تواند برای ساخت سلاح هسته‌ای استفاده شود و محدودیت‌هایی در این ارتباط در برجام تعیین شده است.

سران رژیم طی یک ماه اخیر بارها گفتند در صورتی بە تعهدات برجام پایبند خواهند بود کە آمریکا یکبارە تحریم‌ها را بردارد.

همزمان یک مقام ارشد وزارت خارجە آمریکا در گفتوگو با خبرنگاران در مورد درخواست رژیم ایران برای لغو یکبارە تحریم‌ها هشدار دادە کە اگر تهران همچنان بر مواضع خود در مورد تحریم‌ها پافشاری کند، مذاکرات به بن‌بست کشیده خواهد شد.