کوردستان میدیا

سه شنبه 6 خرداد 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

ایران در معرض قحطی همیشگی است

13:07 - 16 مرداد 1398

کوردستان میدیا: آمارها حاکی از آن است که ایران جزو ٤ کشور اول در خطر معرض قحطی همیشگی است.

برساس گزارش "موسسه منابع جهان"، ایران در کنار کشورهای قطر، اسرائیل و لبنان در صدر کشورهایی است که با بحران شدید آب روبروست و امکان اتمام منابع آبی آن در آینده‌ای نزدیک وجود دارد.

١٧ کشور که یکی از آنها ایران است درمعرض قرار دارند که یک چهارم جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند.

 برآورد تازه که در"اطلس خطرات آبی" موسسه پژوهشی منتشر شده، ایران را در رده چهارم کشورهای نزدیک به "روز آخر" قرار داده‌ است.

مدیر "موسسه منابع جهان" اعلام کرده است که "آسیب ناشی از کم‌آبی، بدترین بحرانی‌ست که هیچ کس در مورد آن حرفی نمی‌زند. ناامنی غذایی، بی‌ثباتی اقتصادی، جنگ و مهاجرت پیامدهای این بحران هستند".

سرپرست مرکز مطالعات آب اتاق رژیم نیز در دی ماه سال قبل گفته بود: " ٥٠ سال بی تدبیری در مصرف آب باعث شده تا در کمتر از ٥ سال با فاجعه‌ی عمومی آب فاصله داشته باشیم".