کوردستان میدیا

جمعه 22 فروردین 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

بازداشت جاسوس رژیم ایران از سوی ارتش آلمان

11:55 - 6 فروردین 1399

مترجم ارتش آلمان به اتهام جاسوسی برای رژیم ایران و خیانت به حدود هفت سال زندان محکوم شد.

دادگاه عالی منطقه "کوبلنز" آلمان، مترجم افغانستانی ارتش این کشور به نام "عبدالحمید.س" را بدلیل دریافت وجه نقد از سوی رژیم ایران و افشای اسرار دولتی با ماهیت نظامی، به اتهام "خیانت"، به شش سال و ١٠ ماه زندان محکوم کرد.

این جاسوس رژیم ایران در قبال دریافت مبلغی بالغ بر ٣٧ هزار دلار، اطلاعاتی همچون: "نقشه‌های آلمان در مورد موقعیت‌های نظامی" و "تحلیل‌های وزارت دفاع آلمان درباره کشورها و موضوعات خاص" را در اختیار مأموران اطلاعاتی رژیم ایران قرار داده است.

همسر نامبرده نیز با هویت "آسیه.س"، به اتهام همدستی و مشارکت با همسر خود در خیانت به ١٠ ماه حبس تعلیقی محکوم شده است.

دادگاه عالی "کوبلنز" اعلام کرده "عبدالحمید. س" در بین سال‌های ٢٠١٣ تا ٢٠١٧، بالغ بر هشت بار با مأموران اطلاعاتی رژیم ایران در خاک اروپا ملاقات داشته است.

"بهرام قاسمی"، سخنگوی وقت وزارت امور خارجه رژیم ایران اعلام داشته بود که  فرد بازداشتی در آلمان هیچ ارتباطی با آنان ندارد.