کوردستان میدیا

چهارشنبه 5 آذر 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

بازگشت نیروهای پیشمرگە بە کرکوک و مناطق مورد مناقشە

11:12 - 2 آذر 1399

بە گزارش "میدل ایست نیوز" "نوری محمد علی" فرمانده نیروهای پیشمرگه اقلیم کردستان در محور جنوب و غرب کرکوک اعلام کردە است کە اقدامات و تلاش‌ها در راستای حصول توافق به منظور بازگشت کوردهای آواره و نیروهای پیشمرگه اقلیم کردستان، به کرکوک و دیگر مناطق مورد مناقشه میان اربیل و بغداد، ادامه دارد.

این فرماندە نیروی پیشمرگه بە توافق اخیر اربیل و بغداد بر سر شنگال اشارە کردە و بە گفتە او به کرکوک و خانقین و دیگر مناطق نیز گسترش می یابد و نیروهای پیشمرگه و کردها به مناطق مورد مناقشه که از آن ها خارج شده بودند، باز می گردند.

"نوری محمد علی" هدف از بازگشت نیروهای پیشمرگه به کرکوک و دیگر مناطق مورد مناقشه را دفاع و حفاظت از ساکنان این مناطق بدون هیچ گونه تبعیضی عنوان کرد.

پس از وقایع ١٦ اکتبر سال ٢٠١٧ میلادی و اعمال سلطه و کنترل دولت مرکزی عراق بر کرکوک و دیگر مناطق مورد مناقشه میان اربیل و بغداد با استقرار نیروهای عراقی در این مناطق، نیروهای کورد و بخشی از ساکنین کورد، این مناطق را ترک کردند.