کوردستان میدیا

شنبه 4 بهمن 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

بحران جهل و دروغ نابودگرتر از بحران کرونا

18:03 - 6 اردیبهشت 1399

اژین حسینی

در قرن بیست‌ویکم با روبه‌روشدن جامعه جهانی با یک اپیدمی که به یک فرایند همه‌گیر جهانی تبدیل شده، تمامی دانشمندان و جامعه پزشکی با استفاده از دانش و ابزار لازم برای کنترل آن در تلاش‌اند و به وضوح مرجعیت علم و اعتماد به علم را اثبات کرده‌اند.

بحرانی که سراسر دنیا را دربر گرفته تاثیر بسیار مخربتری بر ایران گذاشته است چرا که مردم از طرفی با بحران کرونا، مشکلات اقتصادی و اجتماعی و از طرفی دیگر با بحران دروغ و جهل روبه روهستند.

رژیم آخوندی با سانسور رسانه‌ای و تکذیب حقیقت سعی بر پرده پوشی بر ناکارآمدی خود در کنترل این ویروس دارد و از خرافات مذهبی به عنوان ابزاری برای سردرگمی مردم استفاده می‌کند.

مسئولین فاسد و متحجر آخوندی رژیم ضدعلم که نفع خود را در گسترش جهل و خرافات و انحراف افکار عمومی می‌دانند برای توجیه بن‌بست سیاسی و اقتصادی حاکم بر مردم از خرافات مذهبی استفاده می‌کنند.

رژیم فاسد همچنان که پایه‌های اولیه آن بر سوءاستفاده از ناآگاهی مردم و بهره گیری از احساسات مذهبی آنان بنانهاده شده است در این شرایط نیز جامعه را به سوی خرافه گرایی و جهل و ناآگاهی وحشتناک سوق می‌دهند.

مسئولین این رژیم با خرافات ذهن مردم را مشغول می‌کنند، از لیسیدن در و دیوار مقبره گرفته تا نوشیدن ادرار حیوان! از روغن بنفشه تا پوست پرتقال را در تلویزیون رسمی به عنوان عامل درمان معرفی و تبلیغ می‌کنند، در حالی که صدا و سیما و رسانه‌های اطلاع رسانی باید بازتاب صدای مردم باشد ولی در ایران تنها وسیله‌ای برای ترویج سیاست‌های فاسد رژیم است.

رژیم در رسانه‌های خود با منتشر کردن فیلم خوردن ادرار شتر به عنوان طب اسلامی مردم را به عمق چاه جهل و خرافات سوق می‌دهد در حالی که  سازمان بهداشت جهانى اعلام کرده است شتر ناقل اپیدمی ویروس مدیترانه‌ای  MERSمی‌باشد.

در این بحران آخوندان رژیم  کرونا را از علایم آخرالزمانی و ظهور امام زمان  معرفی می‌کنند و این اپیدمی را بیماری سفیدی می‌نامند که قرار است در خاتمه تاریخ بیاید و مردم را به ظهور مهدویت و حل کردن بحران کرونا به دست امام زمان امیدوار می‌کنند!

خطر کرونا یک بحران جهانی است که نیاز به یک راه حل و همکاری جهانی دارد، شیاطین رژیم که خود از ویروس کرونا هولناکتر هستند و همیشه در تلاش فروپاشی نظام بین المللی و برهم زدن اتحاد جهانی بوده اند، در این بحران به جای چاره اندیشی برای مردم، عوامل خارجی را متهم به شیوع عمدی این ویروس می‌کنند و از این ویروس به عنوان تروریسم کرونایی نام می برند و این گونه افکار مردم را از پنهانکاری و بی‌کفایتی‌های خود منحرف می‌کنند.

علی‌خامنه‌ای، امپراتور جهل در سخنرانی‌های خود از کرونا به عنوان یک "جنگ بیولوژیک" نام می‌برد و اعلام می‎کند که آمریکا این ویروس را برای ایران شخصی سازی کرده است، که این توجیهی بر بی کفایتی سیستم فاسد آخوندی است.

رژیم دروغین ایران نه در مجامع بین‌المللی به وضعیت فاجعه‌بار حقوق بشری داخل ایران  پاسخگوست و نه به مردم خودش و رسانه‌ها و در چنین شرایطی ویروسی بسیار خطرناک تر از ویروس کرونا را که همان ویروس جهل است در میان مردم شیوع می‌دهد.

محتویات این مقالە منعکس کننده دیدگاه و نظرات وب‌سایت کوردستان‌میدیا نمی‌باشد.