کوردستان میدیا

شنبه 27 دی 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

بحران مواد خوراکی سران رژیم را مجبور بە جیرەبندی اقلام خوراکی در کوردستان کرد

16:57 - 24 دی 1399

"حسن روحانی" رئیس جمهوری رژیم با علم بە وضعیت موجود در بازار ایران و بە ویژە کوردستان نسبت بە کمبود مواد خوراکی و تصمیم رژیم برای جیرەبندی آن، صحت این واقعیت را انکار کرد.

"روحانی" در روزهای گذشتە و ضمن اشارە بە وضعیت اقتصادی ایران، گفتە، مفتخرم کە در جغرافیای ایران کمبود و بحرانی بە نام "نبود کالا" را نداریم و همچنین مدعی شدە کە هیچ کسی در ایران برای خرید مواد خوراکی و کالاهای اساسی در صف نمی‌ایستد.

رژیم جدایی از این‌کە نتوانستە تورم را کنترل کند بلکە با افتخار هم از افزایش تدریجی قیمت کالا و مواد خوراکی یاد می‌کند.

در اکثر شهرهای کوردستان مردم در صفوف طویل کالاهای اصلی بە ویژە نان ایستادە و بە دلیل بی‌کیفیتی آرد ، بسیاری از مردم دچار بیماری‌های مختلفی شدند.

همچنین در بازارهای کوردستان "روغن خوراکی" بە سختی پیدا و اگر هم باشد با دوبرابرقیمت‌ آن بە دست خریداران می‌رسد.

در بسیاری از فروشگاهای وابستە بە رژیم همچون: "کورش، رفاە، آتیکا " در کوردستان ایران فروش روغن خوراکی بە صورت جیرەای پخش و مشتریان نیز فقط مجاز بە خریداری ٢.٥ روغن می‌باشند.

در خیلی از محلات شهرها نیز روغن خوراکی اصلا پیدا نمی‌شود.