کوردستان میدیا

جمعه 15 اسفند 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

برگزاری سومین نشست ادبی "پەیڤ ئەوین" در دانشگاه سنندج

00:00 - 19 اردیبهشت 1397

کوردستان میدیا: نشست ادبی "پەیڤ ئەوین"، سومین نشست خود را با حضور عاشقان فرهنگ و ادب کوردستان، برگزار شد.

بنابر گزارشات منتشر شده، سومین نشست سالانه شعر "پەیڤ ئەوین"، تحت عنوان "شعر روژهلات" صبح روز چهارشنبه نوزدەهم اردیبهشت ماه، برگزار شد.

در این نشست که با استقبال فرهنگ دوستان کوردستان طی سال های اخیر رو به رو شده است، بیش از ده شاعر کورد قرار است که به خوانش آثار خود بپردازند.

در این نشست که همزمان با انتشار خبر مذکور در حال برگزار شدن است، پنل اختصاصی نیز برای تحلیل ادبی و جریان شعر کوردستان، با سخنرانی شعیب میرزائی و عادل اعظمی در نظر گرفته شده است.