کوردستان میدیا

چهارشنبه 30 مهر 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

بهروز بوچانی: مرکزگرایی و سیستم تک ساختی علیه حقوق ملیت‌ های ایران است

18:25 - 8 مهر 1399

"بهروز بوچانی" نویسنده و روزنامه‌نگار کورد در صفحه ضخصی توئیتر خود نوشت: "هر نوع اتحادی برای آینده سیاسی ایران بدون درنظر نگرفتن حقوق ملیت‌های ساکن ایران از همین حالا محکوم به شکست است".

در توئیتر "بوچانی" آمده که: "هر نوع اتحادی برای آینده‌ی سیاسی بدون اعلام شفاف و روشن موضعتان نسبت به حقوق ملیت‌های ساکن ایران از همین حالا محکوم به شکست است. مشخصا اعلام کنید که حقوق اساسی ملت کرد و یا دیگران در حکومت بعدی چگونه خواهد بود؟ موضع ملیت‌های ساکن ایران روشن است، "عدم تحمل مرکزگرایی و سیستم تک ساختی".

"بهروز بوچانی" نویسنده و روزنامه‌نگار اهل شهرستان "ایلام"، چندین سال قبل کوردستان ایران را ترک و اینک در ساکن کشور "نیوزیلند" می‌باشد.

نامبرده نویسنده کتاب "هیچ دوستی به جز کوهستان" نیز می‌باشد.