کوردستان میدیا

یکشنبه 11 خرداد 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

بیشترین آمار بیکاری مختص به فارغ‌التحصیلان کورد است

11:01 - 13 مهر 1398

کوردستان میدیا: میزان فارع‌التحصیلان بیکار در استان‌های کوردستان ایران به نسبت دیگر استان‌ها بیشتر است.

براساس آماری که از وب سایت‌های وابسته به رژیم منتشر شده است، فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های کوردستان ایران، بیشترین میزان بیکاری در بین فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در ایران دارا می‌باشند.

بر اساس این آمار، استان کرمانشاه بیشترین فارغ‌التحصیل بیکار را دارد و بعد از آن استان سنندج در رتبه دوم قرار دارد.

این در حالی است که استان‌های فارس نشین، در آخر این آمار قرار دارند و بیشترین فرصت شغلی در استان‌های فارس نشین مهیا شده است.

دانشجویان کورد بعد از فارغ‌التحصیلی، به دلیل نبود فرصت شغلی و وضعیت نابسامان اقتصادی، یا درشهرستان‌های دیگر ایران مشغول به کارگری می‌شوند یا به کولبری در مرزها مبادرت می‌ورزند.