کوردستان میدیا

پنجشنبه 19 تیر 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

١٦ تبعه‌ افغانی در نزدیکی یزد زنده طعمە حریق شدند

18:44 - 15 خرداد 1399

روز چهارشنبه ۱٤ خرداد، بر اثر ‏شلیک نیروی انتظامی رژیم به خودرو حامل افغانستانی‌ها در کمربندی یزد – بافق، خودرو آتش گرفته و  ١٦  افغانستانی در آن سوختند.

نیروهای رژیم تروریستی ایران بعد از به رگبار بستن ماشین افغانی و آتش گرفتن خودرو محل حادثە را ترک کردەاندند.

گزارش‌های منتشر شده حاکی از آن است  ١٠ نفر از مهاجرین زنده در آتش سوختند و ٦ نفر نیز به شدت مجروح شدند.

مجروحین این حمله وحشیانه نیرو های سرکوبگر رژیم  درصد سوختگی بالایی دارند و حالشان وخیم است.

فساد سراسر سیستم رژیم و مسئولین آن را دربر گرفته است و هر روز اخباری مبنی بر فساد مسئولین رژیم منتشر می‌شود و این موجب بی‌اعتمادی و نفرت روزافزون مردم از رژیم شدە است.