کوردستان میدیا

سه شنبه 28 آبان 1398
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

تجمعات اعتراضی در حمایت از کوردستان سوریه ادامه دارد

14:35 - 21 مهر 1398

کوردستان میدیا: تجمعات اعتراضی در کوردستان ایران و عراق، برای حمایت از کوردستان سوریه و محکوم کردن حملات ترکیه به کوردستان سوریه ادامه دارد و در مقابل رژیم ایران فضای شهرها را میلیتاریزه کرده است.

براساس گزارش و اطلاعات منتشر شده، تجمعات مردم کوردستان ایران برای حمایت از کوردستان سوریه، ضمن ایجاد وضعیت امنیتی شدید و بازداشت مردم معترض، همچنان ادامه دارد.

در این تجمعات، شعارهایی مانند: "روژآوا تنها نیست روژهلات حامی آن است؛ مرگ بر فاشیست‌ها؛ کوردستان گورستان فاشیستان"، بیزاری خویش از حملات متجاوزان به خاک کوردستان را اعلام داشتند.

همچنین در چند شهر کوردستان عراق نیز تجمعاتی برای حمایت از کوردستان سوریه و همچنین محکوم کردن کشتار مردم عادی و بی‌گناه، آغاز شده و ادامه دارد.

در این ارتباط، در ادامه تجمعات مردم کوردستان ایران، جمعی از معترضان از سوی ماموران امنیتی رژیم، در شهرهای مریوان و سنندج و همچنین در مقابل سفارت‌خانه ترکیه در تهران، بازداشت شدند.

نیروهای رژیم در تلاش برای جلوگیری از تجمعات مردم هستند و از سوی دیگر، فراخوان محکوم کردن حمله ترکیه و حمایت از کوردستان سوریه را صادر می‌کند.