کوردستان میدیا

سه شنبه 13 خرداد 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

تخریب مراتع و جنگل‌های مریوان ادامه دارد

10:56 - 13 فروردین 1399

در شهرستان مریوان بار دیگر افراد سودجو با قطع درختان جنگلی روستای "گویزه کویره" از توابع مریوان دست بە تخریب محیط زیست این شهر کردند.

در چند هفته اخیر افراد سودجو مغرضانه درختان جنگلی محدوده روستا های "نی، نچی، رشه ده، قلقله، سیف، پیله، سلسی و شاهسوار" را قطع کردەاند. 

غارتگران منابع طبیعی که توسط رژیم ایران حمایت می‌شوند با اجرای سیاست‌های مغرضانه جنگل‌ها را نابود می‌کنند.

سازمان جنگلبانی رژیم ایران در راستای حفاظت از مراتع هیچ اقدامی انجام نمی‌دهد ودرختان جنگل‌های مریوان سالیان مدیدی است در سایه‌ی عدم نظارت مسئولین همچنان قطع و به غارت می‌رود.

به گفته مردم این مناطق، نابودی جنگل و مراتع و مزارع کوردستان بصورت مستقیم به دستور سپاه تروریستی پاسداران و از طریق مزدوران وابسته به آن صورت می‌پذیرد.

رژیم اشغالگر ایران در توطئه برنامه‌ریزی شده و در سراسر کوردستان، محیط زیست، طبیعت، جنگل‌ها و حتی باغ و مزارع مردم کوردستان را هدف قرار داده‌اند و از راه‌های مختلف جهت ویرانی و تخریب کوردستان مناطق کوردنشین تلاش می‌کنند.