کوردستان میدیا

شنبه 17 خرداد 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

تداوم فشار نهادهای امنیتی رژیم بر یک شاعر کورد

17:16 - 30 دی 1397

کوردستان میدیا: تداوم فشار نهادهای امنیتی رژیم در شهرستان ملکشاهی واقع در استان ایلام بر یک شاعر کورد، خشم این شاعر کورد را در پی داشت.

تدام فشار نهادهای امنیتی رژیم بر شاعر کورد "حسین باقری" با تخلص ژاکان باران، ۳۶ ساله و اهل شهرستان ملکشاهی واقع در استان ایلام روژهلات کوردستان، خشم این شاعر کورد را در پی داشت و در ویدیو کوتاهی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده است، از فشار و تهدیدات نهادهای امنیتی رژیم سخن گفته است.

ژاکان باران در بخشی از سخنان خود گفته است: "به دست ماموران اطلاعات شهرستان ملکشاهی یک روز خوش ندارم، به خواهرزاده دوازده ساله‌ام هم رحم نکردند، از اطلاعات به او زنگ زدند و خواستند برود در اطلاعات جوابگو باشد چون در صفحەی خود با لباس کوردی عکس منتشر کرده است، به او گفتند که من عکسش را منتشر کردەام و گفته‌ام این بچه دوازده ساله عضو داعش یا پژاک است ".

این شاعر کورد در بخش دیگری از سخنانش گفته است: "برای این که من را ساکت کنند حتی به یک بچه دوازده ساله هم رحم نکرده‌اند، ماموران اطلاعات برای این که کسی را ساکت کنند حاضرند یک بچه دوازده ساله را نابود کنند یا شخصیتش را از بین ببرند، خانواده دامادم من را به کشتن تهدید کردند، هر بلایی سر من بیاید ماموران وزارت اطلاعات ملکشاهی مقصر هستند و باید جوابگو باشند، در آخرین بازجویی به من گفتند می‌توانیم کاری بکنیم که پدرت تو را از خانه بیرون کند، می‌توانیم شخصیتت را خرد کنیم که الان هم دارن همین کار را می‌کنند".

این شاعر کورد پیشتر نیز بیش از پانزده بار به اتهامات ضد امنیت ملی، به نهادهای امنیتی رژیم در شهرهای ملکشاهی و ایلام احضار شده و تحت بازجویی قرار گرفته است که در نهایت به دادگاه شهرستان ملشکاهی منتقل شده و به دلیل نداشتن مدرک کافی برای اتهامات این نهادها، شعبه مرکزی دادسرای انقلاب این شهر حکم آزاد شدن این شاعر کورد را صادر نمود.

تداوم فشار مامورین اطلاعات و تهدیدات نهادهای امنیتی رژیم بر خانواده "ژاکان باران" همچنان خاتمه نیافت و این اقدامات غیر انسانی نهادهای رژیم موجب آزار خانواده وی و اقدام به خودکشی مادر این شاعر کورد شد.