کوردستان میدیا

دوشنبه 20 مرداد 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

ترور تحلیلگر سیاسی مخالف رژیم ایران در بغداد

12:34 - 17 تیر 1399

همزمان با افزایش تنش بین "مصطفی الکاظمی" نخست وزیر جدید عراق با شبه‌نظامیان وابسته به رژیم ایران، یکی از تحلیلگران سیاسی_امنیتی نزدیک به کابینه الکاظمی و مخالف سرسخت رژیم ایران ترور شد.

"هشام الهاشمی" تحلیلگر مسائل سیاسی روز دوشنبه ١٦ تیر، در برابر منزل مسکونی خود مورد سوء قصد قرار گرفته و ترور شد.

نامبرده مشاور "حیدر عبادی" نخست وزیر سابق عراق و تحلیلگر مسائل سیاسی داعش و شبه‌نظامیان شیعه وابسته به رژیم ایران بود.

شبه‌نظامیان مورد حمایت رژیم ایران، "الهاشمی" را وابسته به آمریکا و از مخالفان سرسخت رژیم ایران می‌خواندند.

علیرغم اینکه تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این ترور را برعهده نگرفته، اما این ترور سیاسی همزمان با افزایش تنش کابینه "مصطفی الکاظمی" با گروه‌های مورد حمایت رژیم ایران بوقوع پیوسته است.

مسئولان دولت عراق فدارل، این واقعه را یک قتل هدفمند و ترور عنوان کرده‌اند.