کوردستان میدیا

جمعه 16 خرداد 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

ترویج خشونت در آموزش پرورش رژیم

18:07 - 17 مرداد 1398

کوردستان میدیا: خشونت و ضرب وشتم دانش آموزان در مدارس رژیم به بالاترین حد خود رسیده و دانش آموز رودباری قربانی خشونت معلم خود شد.

بر اساس گزارش روزنامه"مشرق" یکی از روزنامه‌های امنیتی وابسته به رژیم، به علت درگیری چند دانش آموز در حین بازی در مدرسه‌‌ای در شهرستان "رستم آباد" رودبار، معلم با خشونت اقدام به ضرب و شتم یکی از دانش آموزان می‌کند که باعث از دست دادن پای وی شده و فلج می‌گردد.

بعد از این اتفاق، خانواده‌ دانش آموز مضروب اقدام به شکایت از معلم خاطی کردند، ولی معلم توانسته پرونده را دستکاری کرده و با غیر عمدی قلمداد کردن این حادثه، خود را تبرئه کند.

در این اواخر این چندمین حالت از خشونت بی حد در مدارس رژیم از سوی معلمین است که آموزش و پرورش رژیم در این مورد هیچ موضعی اتخاذ نمی‌کند.

خشونت و درگیری در ایران به بالاترین حد خود رسیده و بر ساس آمار جهانی که هر سال منتشر می‌شود، ایران بعد از عراق دومین کشور عصبانی در جهان است.