کوردستان میدیا

شنبه 10 خرداد 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

تشویق معترضین عراقی به اشغال سفارت آمریکا از سوی رژیم ایران

10:12 - 14 مهر 1398

کوردستان میدیا: مسئولین رژیم ایران، مردم معترض عراق را به هجوم و اشغال سفارت‌خانه آمریکا در این کشور تشویق می‌کنند.

مسئولین رژیم اسلامی ایران، آمریکا و اسرائیل و عربستان سعودی را عامل تظاهرات معترضین مردم عراق می‌خوانند و مردم را  به هجوم و اشغال "سفارت‌خانه آمریکا" در این کشور تشویق می‌کنند.

"حسین شریعتمداری"، نماینده رهبری رژیم در روزنامه کیهان، مردم عراق را به اشغال سفارت‌خانه آمریکا تشویق کرده است.

نامبرده همچنین افزود: "به وضوح مشهود است که عوامل آمریکایی، اسرائیلی، عربستان سعودی و عوامل رژیم بعث در این اعتراضات دست دار‌ند و درصدد نا آرام کردن عراق هستند".

رژیم جمهوری اسلامی ایران، تظاهرات مردم معترض عراق را دسیسه‌ای برای کم ارزش قلمداد کردن اربعین از سوی دولت‌های خارجی می‌داند.

این گفته‌های مسئولین رژیم درحالی است که؛ معترضین با سردادن شعارهایی ضد رژیم اسلامی ایران خواهان پایان یافتن دخالت‌های این رژیم و گروه‌های وابسته به آن در کشور عراق هستند.

"احمدالجبوری"، نماینده پارلمان عراق نیز در سخنانی اعلام کرده بود که مسئولیت کشته شدن معترضین عراقی بر عهده  پاسدار تروریست "قاسم سلیمانی" است و شلیک به تظاهرکنندگان با دستور وی صورت می‌پذیرد.