کوردستان میدیا

یکشنبه 11 خرداد 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

تظاهرات گسترده مردم لردگان علیه رژیم ایران

12:01 - 13 مهر 1398

کوردستان میدیا: مردم معترض لردگان با تظاهرات مسالمت آمیز در مقابل فرمانداری شهرستان لردگان خواهان روشن شدن پرونده مبتلا شدن تعداد زیادی از مردم به ویروس ایدز توسط شبکه بهداشت شدند.

روز شنبه سیزدهم مهر ماه، مردم معترض روستای "چنار محمود" با تظاهرات مقابل فرمانداری شهرستان لردگان با شعار های ضد رژیم اعتراض خود را نسبت به نسل‌کشی آنها توسط رژیم اعلام کردند.

رژیم در پاسخ اعتراضات مسالمت آمیز مبتلایان آلوده به ویروس ایدز، هیچ گونه پاسخی برای آنها نداشته و مردم روستای چنار محمودی را به داشتن روابط نامشروع و اعتیاد متهم کردە و این موضوع خشم معترضان را بیش از پیش برانگیخت.

نیروهای سرکوبگر رژیم با شلیک گاز اشک‌آور و گلوله جنگی سعی در متفرق کردن معترظان از مقابل ساختمان فرمانداری دارد.

معترضان با شعارهای مشخص خواهان محاکمه عاملان این جنایت ضد بشری علیه مردم این منطقه هستند.