کوردستان میدیا

یکشنبه 5 بهمن 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

توزیع تصایری مبنی بر جانشینی مجتبی خامنەای در خیابان‌های تهران

10:37 - 25 دی 1399

بر اساس تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، تصاویری از "مجتبی خامنه‌ای" پسر "علی خامنەای" رهبر رژیم ایران با ترکیب و شعار "لبیک یا مجتبی"  و "ما پیرو اهل بیت خامنه‌ای هستیم" در خیابان‌های تهران توزیع شدە است.

ناظران این اقدام‌ها را زمینه‌سازی برای اعلام رسمی جانشین "علی خامنه‌ای" رهبر رژیم تشریح کردەاند.

روزنامه فایننشال تامیز در ژانویه ٢٠٢٠ میلادی در مقالەای آشکار ساختە بود کە: "مجتبی خامنەای" در حال آمادگی برای تصرف رهبری رژیم بعد از پدرش "علی خامنەای است.

ذهنیت سیاسی، نظامی و اقتصادی "مجتبی" شباهت زیادی به پدرش دارد و همچنین روابط بسیار صمیمانه‌ای میان او و سپاه، وجود دارد.

بە گفتە کارشناسان "مجتبی خامنەای" مدت‌ها است کە با حذف رقبا از جملە "رفسنجانی" و همچنین کنترل کامل مراکز امنیتی و نظامی ایران زمینە را برای رهبری خود مهیا کردە است.

 از میان فرزندان "علی خامنه‌ای"  "مجتبی"، پسر دوم او، سیاسی ترین آنهاست. او داماد غلامعلی حداد عادل، رئیس سابق مجلس ایران است.