کوردستان میدیا

یکشنبه 30 شهریور 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

توقیف روزنامه "جهان صنعت" بعد از گزارش “به آمار دولتی اعتماد نیست” از سوی رژیم

18:04 - 20 مرداد 1399

روزنامه "جهان صنعت" یک روز یعد از انتشار مصاحبه با "محمدرضا محبوب فر"، عضو ستاد مقابله با کرونا در ایران، که در این مصاحبه رژیم ایران به پنهان کاری درخصوص شیوع ویروس کرونا و انتشار آمار غیر واقعی قربانیان و مبتلایان کرونا متهم شده بود، توقیف شد.

"محمدرضا محبوب فر"، اپیدمولوژیست و عضو ستاد مقابله با کرونا، در مصاحبه با روزنامه "جهان صنعت" اعلام کرده بود آمارهایی که وزارت بهداشت درباره قربانیان و مبتلایان به کرونا اعلام می‌دارد، یک بیستم آمر واقعی بوده قابل اعتماد نیست.

"محبوب فر" آمار منتشر شده از سوی رژیم ایران را مهندسی شده خواند و گفت که تنها به دلایل سیاسی و امنیتی این آمار منتشر می‌گردد.

"محمدرضا سعدی" مسئول روزنامه جهان صنعت" نیز گفت که انتشار گزارشی تحت نام “به آمار دولتی اعتماد نیست” علت توقیف این روزنامه بوده است.

آخرین شماره این روزنامه امروز مورخ ٢٠ مرداد، با انتقاد از بازگشت کوپن از سوی مجلس رژیم، تحت عنوان "مجلس پوپولیستی" منتشر شد.