کوردستان میدیا

پنجشنبه 26 تیر 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

جان مردم ارزشی برای رژیم ایران ندارد

12:00 - 6 فروردین 1399

با وجود شیوع گسترده و همه‌گیر ویروس کرونا در سراسر ایران، رژیم ایران همچنان در حال ارسال تجهیزات پزشکی به کشورهای تحت نفوذ خود است.

درحالیکه ویروس کرونا با سرعت و حدت فراوانی در ایران در حال گسترش است، رژیم ایران در اقدامی قابل ‌تأمل اقدام به ارسال تجهیزات پزشکی به کشورهای عراق و لبنان کرده است.

ارسال این تجهیزات پزشکی به دیگر کشورها در حالی است که بیمارستان‌های سراسر ایران با کمبود شدید تجهیزات پزشکی مواجه بوده و کمبود این تجهیزات، جان مردم ایران و کادر درمانی و پرستاران را با خطر روبرو کرده است.

جان مردم ایران هیچ ارزشی برای رژیم ایران ندارد و این رژیم به جای محافظت از مردم خویش، در تلاش برای محافظت از کشورها و نیروهای تحت سلطه خویش است تا به مقاصد شوم خود در سطح منطقه برسد.