کوردستان میدیا

شنبه 17 خرداد 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

جمهوری اسلامی در خدمت اسرائیل

19:26 - 31 مرداد 1398

کریم پرویزی

نفوذ دستگاه‌های جاسوسی بە کشوری دیگر بحثی قدیمی و اطالەدار است که در زمان جنگ کهن امپراطوری‌ها نیز اینگونه نفوذها وجود داشته است که نیروی کشوری از طریق نفوذی‌های خود  به دستگاه‌های کشور دیگر رخنه کرده و دروازه‌های ورود را برای نیروهای خود باز نموده و امپراطوری دیگر را با شکست مواجه کرده است.

در عصر نوین شیوه‌های نفوذ فزونی یافته و در عصری که اعتماد متقابل سست گشته و منفعت های شخصی جایگزین شده اند امکان اینگونه نفوذها بیشتر و بیشتر شده است.

در سیستم استعمارگری جمهوری اسلامی، از اوایل روی کار آمدن این رژیم، بدلیل ایدئولوژی بودن رژیم، میزان اعتماد پاسدار و بسیجیان به این حکومت بیشتر بود و در یورش به خاک کوردستان بە تکرار اتفاق افتاده که بسیجی‌های اصفهان و قم می‌گفتند برای "شهادت" آمده‌اند و خمینی نیز کلید بهشت را به آنان داده بود.

اما اینک هیچ اعتقاد ایدئولوژی و آیینی به این رژیم نمانده و آنقدر غارت و جنایات کرده اند و آنقدر فساد رژیم آشکار گشته که هیچ پاسداری نیز دیگر اعتقادی به رژیم ندارد، بلکه تنها منفعت شخصی آنان را در اطراف رژیم نگه داشته است.

درحالیکه که ایدئولوژی ولایت فقیه با شکست مواجه گشته و گفته‌های رژیم هیچ اعتباری در خارج ندارد، تنها منفعت‌های شخصی است که پاسدارهای رژیم را اطراف این رژیم نگه داشته است و این منفعت اقتصادی را میتوان در جایی دیگر و گسترده تر فراهم کرد.

همین گسل است که باعث نفوذ دستگاه‌های اطلاعاتی کشورهای دیگر به سرویس اطلاعاتی رژیم شدە، از این طریق تا بالاترین سطح وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران به طعمه دستگاه‌های جاسوسی تبدیل گشته و مهره‌های رژیم خود را به دشمنان می فروشند!

هنگامی که در نشست جهانی، نخست وزیر اسرائیل، اسناد پروژه اتمی رژیم تهران را افشا ساخت و گفت هزاران سند و مدرک را از تهران به اسرائیل منتقل کرده‌اند، این نشان دهنده میزان نفوذ دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل در بین دستگاه‌های فوق حساس رژیم ولایت فقیه است.

در این چند روز دوباره از زبان خود مسئولان رژیم، برای نمونه شخصی مانند عبدالله شهبازی که مشاور بیت خامنه‌ای است، میگوید که مسئول رده بالای اطلاعات رژیم گریخته و به اسرائیل رفته است!

بحث نفوذ دستگاه‌های اطلاعاتی کشورهای دیگر به اطلاعات رژیم، بحثی است که ممکن است که ده‌ها و صدها شخص دیگر وجود داشته باشد که با برنامه در جایی از رژیم رخنه کرده باشند یا بدلیل بی اعتمادی به رژیم اقدام به فروش اطلاعات کرده باشند، اما رژیم قصد دارد از این موضوع به شیوه‌ای دیگر بهره بگیرد و این پرونده پر از جنایات خود را به این افراد ربط بدهد.

برای مثال علی مطهری جانشین مجلس رژیم میگوید که پرونده قتل‌های زنجیره‌ای و ترور دانشمندان هسته‌ای و انفجار مشهد دوباره باز شود، یعنی قصد دارد این افکار را درست کند که پرونده کشتار و ترورها نقشه رژیم نبوده و ولی فقیه پاک و منزه است و اشخاص نفوذی وابسته به دستگاه‌های اطلاعاتی کشورهای دیگر این جنایات را انجام داده‌اند.

در اینجا دو نکته مهم جای سوال دارد: نخست؛ اگر دستگاه‌های اطلاعاتی کشورهای دیگر تا این میزان در بین دستگاه‌های رژیم رخنه کرده‌اند که حتی سیاست استراتژیک برای رژیم پی ریزی می‌کنند و پرونده‌ای چنین بزرگ درست کرده که رژیم را به مدت سی سال به آن مشغول می‌کند. پس این دستگاه‌ها برای چیست؟ آیا برای خدمت به اسرائیل تاسیس شده‌اند؟!!

دوم؛ همه جنایات و قتل‌های دسته جمعی همین چند نمونه کوچک نیست، اگر به این شیوه باشد که جنایات در این رژیم را اشخاص وابسته به دستگاه‌های اطلاعاتی کشورهای دیگر انجام و دستور داده‌اند، در آن زمان شخص خمینی و خامنه‌ای و رفسنجانی و خلخالی و بهشتی و همه آیت الله های دیگر عروسک خیمه شب بازی دست بیگانگان بودند!

پرونده رخنه و نفوذ دستگاه‌های اطلاعاتی کشورهای دیگر به وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه و جاهای دیگر بیانگر دو موضوع است: نخست؛ جنایت، بخش اساسی و هویت این رژیم است لذا هر کس حتی به گفته خودشان "نفوذی‌‌" باشد و جنایت صورت دهد، نه تنها به آن شک نکرده بلکه بیشتر عزیز و گرامی می‌گردد. دوم؛ سیستم جمهوری اسلامی از لحاظ ایدئولوژی با شکست مواجه گشته و همه مهره‌های آن آماده خودفروشی هستند.