کوردستان میدیا

جمعه 24 مرداد 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

جمهوری دزدان تاریخ ١٢هزارسالەای خاورمیانە

10:42 - 28 آذر 1398

چاوان سنه

حکومت جمهوری بنام اسلامی ایران هم خودش دزد است هم  بخشی از ملت رو دزد پروراند. از چهل سال  پیش این حکومت برای غارت فرهنگ و ثروت ایران بر روی کار آمد. در این مدت فرهنگ تخریب شد. داراٸی‌های ملی از جمله زیرزمینی مانند سوخت‌های فسیلی  وزیر خاکی از گنج‌ها و جواهرات ملی گرفته تام گورها و مقبره‌ها که اشیای قیمتی همراه داشتن همه غارت شد.

سر دسته ی دزدان رفسنجانی  و دیگر کار به دستان وقت بوده و هستند. سنگ‌های معدنی از جمله زمرد، فیروز، طلا، مس، برنز، آهن، روی  وسنگ‌های ساختمانی همه را خالی کردە و به جیب زدند. جنگل‌های شمال را در انحصار آخوندهای مرجع تقلید قرار دادند وقتی مراجع تقلید مردم دزد باشند؛ دیگر چه انتظاری از مردم عادی می‌شود داشت؟

آسمان کوردستان را فروختند آیا در مقابل سود این همه سرمایه ملی را به ملت دادند؟ یا خرج رفاه ملت کردند؟ نه تنها خرج نکردند روز به روز به مردم  بیشتر فشار اقتصادی وارد کردند. در سال‌های اخیر استان سنندج و کرمانشاه دزدان دست‌پرورده رژیم سر به فلک کشیدند تا جایی که کشاورزان و دامداران آرامش خود را از دست دادند. حدود ١٥ سال است منطقه ایلاق در توابع شهرستان دهگلان دزدها با همکاری پاسگاەهای محلی و همچنین سپاه لاشخور پاسداران دست به  دزدی گوسفندان و گاوهای کشاورزانی که  هیچگونه حمایتی ازاین حکومت شامل حال آن نشده است؛ زدند. در این نوع دزدی؛ شب، خانه  کشاورز یا دامدارمورد نظر را که از قبل نشانی و انتخاب شده مورد حمله قرار داده  از خارج خانه دیوارهای طویله را خراب کرده و کل دام را که حاصل زحمت چند ساله یک خانواده زحمتکش است به تاراج می‌برند. به همین خاطر سال‌هاست کشاورزان روستاییان یا دام‌های خود را که منبع درآمد آنهاست فروختند یا هر شب تا صبح در خانه خود کشیک می‌دهند.  بارها دزدان را در حین دزدی  دستگیر کردند و تحویل پاسگاه دادند اما پاسگاه بجای مجازات دزد دامدار را مجازات  نموده و تهدید کردند دیگر به هیچ عنوانی حق برخورد ویا جلوگیری از دزدانی که به خانه شما آمدند، ندارید. چند بار دامداران دزدان را دستگیر کرده و خلع سلاح نمودەاند،شکایت کردند دیدند سلاح‌ها مال سپاه پاسداران است. دزدها هم همه خود سپاهی هستند. پرونده را ماست مالی کرده و مال باخته را مرعوب نمودند.

٢٠ سال پیش مردم برای رونق دادن کشاورزی و جبران کم آبی در منطقه دهگلان دست به حفر چاه آب زدند. چون مسئولین دزد و بی مسئولیت هستند در اداره آبیاری استان فاصله دو تا چاه را آنقدر کم تعیین کردند که باعث شدند منطقه اشباع شود و دیگر جایی برای حفاری چاه آب نماند. حتی برای طرح‌های صنعتی مانند دامپروری یا مرغداری. در عین حال سفرەهای زیرزمینی آب‌های شیرین  به خطر خشک‌شدن رسیدەاند.

خیلی از زمین‌های که آبی بودند توسط آب‌های طبیعی آبیاری می‌شد خشک شد و هزاران هکتار درخت و جنگل کنار این چشمەها و رودخانەها بودند خشک شدند. از پارسال به بهانه گرانی دلار جیب همه ملت را خالی کردند  صدها شرکت تعطیل شد و هزاران  کارمند زن و مرد بیکار شدند. آنها که از خودشون بودند دلارها را درخانەهای خود انبار کردند و برج‌های تجاری اداری را از دست افراد شخصی در آوردند کارخانە‌هایی که خودشان باعث ورشکست آنها شدند از دستشان در آوردند.

امام جماعت تهران ٨٠ هکتار زمین که سند شده برای ٦ برج تجاری اداری و مسکونی در منطقه یک تهران رو به روی بیمارستان "مهک" به قیمت ٨٠٠ میلیارد تومان به حراج  گذاشته بود در حالیکه زمین مال خودش نبود .

با این اوضاع ، این حكومت تنها و تنها غارت و غارتگری را برای مردمان ایران به‌ ارمغان  آوردە است.

محتویات این مقالە منعکس کننده دیدگاه و نظرات وب‌سایت کوردستان‌میدیا نمی‌باشد.