کوردستان میدیا

جمعه 4 تیر 1400
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

جنگل‌های بلوط و سنجاب‌ها در آتش سودجویان و عوامل رژیم می‌سوزند

13:23 - 10 خرداد 1399

عوامل رژیم ایران و افراد سودجو در کوردستان با به آتش کشیدن جنگل‌های بلوط، درصدد نابودی جنگل‌های زاگرس و به دام انداختن سنجاب‌های آن هستند.

رژیم ایران که دشمن اصلی طبیعت و جنگل‌های کوردستان است از طریق عوامل خود جنگل‌های بلوط را به آتش کشیده تا هم سنجاب‌های آن را فراری داده و به دام بیاندازد و هم جنگل‌های بلوط کوردستان را نابود کند.

در این آتش سوزی‌ها تعداد زیادی از سنجاب‌ها طعمه حریق شده و تعدادی هم که از آتش جان سالم به در برده به دام عوامل رژیم افتاده و آنان نیز سنجاب‌های به دام افتاده را به قیمت‌های گزاف به قاچاقیان می‌فروشند.

مهم‌ترین زیستگاه سنجاب‌ها در کوردستان است و این حیوانات بدلیل ذخیره بلوط، نقش فراوانی در زنده نگه داشتن جنگل‌های بلوط کوردستان دارند اما در سالیان اخیر رژیم با به آتش کشیدن جنگل‌های زاگرس در تلاش برای نابودی این حیوانات و زیستگاه آنان بوده است.