کوردستان میدیا

دوشنبه 18 اسفند 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

"جو بایدن" قانون منع ورود شهروندان چند کشور مسلمان از جملە ایران را بە آمریکا لغو کرد

11:47 - 3 بهمن 1399

"جو بایدن"، رئیس جمهوری ایالات متحده در نخستین روز ریاست جمهوری خود شماری دستور اجرایی برای تغییر سیاست‌های دولت قبلی آمریکا امضا کرد.

دستورهای اجرایی در حوزه تغییرات اقلیمی، فرمان‌های مهاجرتی و مقابله با پاندمی ویروس کرونا از جمله این دستورها است.

رئیس جمهوری آمریکا دستورهایی برای لغو ساخت دیوار در مرز جنوبی با مکزیک، لغو ممنوعیت مسافرتی از کشورهای عمدتا مسلمان (از جمله ایران)، بازگشت به توافق زیست‌محیطی پاریس، بازگشت آمریکا به سازمان جهانی بهداشت و لغو احداث خط لوله نفت خام اکس‌ال را امضا کرد.

فرمان ممنوعیت مسافرتی یکی از دستورهایی بود که "دونالد ترامپ" رئیس جمهوری پیشین آمریکا امضا کرد.

این فرمان هرچند در شماری از شکایت‌های حقوقی مورد چالش قرار گرفت ولی در دیوان عالی مورد تایید قرار گرفت و اجرا شد.