کوردستان میدیا

پنجشنبه 19 تیر 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

حزب "بلوچستان ءِ راجی تپاکی" از مبارزات ملت عرب الاحواز حمایت کرد

17:50 - 12 خرداد 1399

حزب "بلوچستان ءِ راجی تپاکی" طی بیانیەای از مبارزات ملت عرب الاحواز ایران حمایت کرد و سرکوب و سیاست‌های اشغالگرایانه رژیم ایران را در الاحواز محکوم کرد.

متن بیانیە بدین شرح است:

از مبارزات ملت عرب الاحواز حمایت می کنیم

 قریب به یک قرن از اشغال  سرزمین عربستان ( الاحواز ) به دست قشون رضاخان می‌گذرد؛ سلطه جویان با خدعه و نیرنگ به حکومت "شیخ خزعل'' پایان داده و سرزمین اعراب را تصرف کردند.

الاحواز سرزمینی غنی و حاصلخیز با  آبهای جاری  و چندین رودخانه بزرگ با بیش از ۴۰ درصد کل آب‌های منطقه است که در حال حاضر از بی آبی رنج می برد.

 سالهاست آب رودخانه کارون به استان اصفهان کانال‌کشی شده است در نتیجه مردم غیزانیه در الاحواز با بحران بی آبی مواجه هستند‌. با این وجود شاهد سرکوب وسیع  و دستگیری مردم ستم دیده غیزانیه هستیم که فقط آب آشامیدنی می خواهند! این در حالی است که حکام مرکزی ایران با احداث ده­ها سد بر رودخانه های پر آب الاحواز باعث قحطی در آن سرزمین غنی شده اند.

 حکام مرکزی  ایران حق استفاده از آب رودخانه هایی چون کارون، مارون، سیمره، کرخه،  دِز، زهره و اروندرود را ازملت عرب سلب کرده و حجم وسیعی از آب های جاری الاحواز را به مناطق کویری و شهرهای فارس نشین مِن جمله اصفهان و یزد منتقل کرده اند۰ پایمال کردن حق آبه میلیونها انسان و ترجیح دادن منافع تمامیت خواهان منجر به کمبود شدید آب آشامیدنی، تخریب کشاورزی، آلودگی هوای الاحواز و نابودی محیط زیست کل منطقه شده است.

  خیزش مردمی الاحواز در غفرانیه در اعتراض به بی آبی و همچنین قیام های متوالی ملت عرب با شعارهای  ملي  "احواز لنا وما نعطيه"  ( احواز، سرزمين ماست واجازه نخواهيم داد كسي انرا از ما بگيرد)،   "بروح بدم نفديك يا احواز'' (اي احواز جان ومالمان فداي تو باد) و  'رادونه انذل ما ذلينه'' ( خواستند ما را ذليل وخوار كنند وما اهل ذلت نيستيم)  بیانگر آگاهی ملی میلیونها انسان است که همانند ملت بلوچ قریب به یک قرن از ابتدایی ترین حقوق انسانی محروم شده اند.

  غفرانیه، عبادان، احواز، معشور، البسيتين، محمره وروستاهاي اطراف ، كوت عبداللـه، قنيطره، حويز، خورموسي، تلكوره،  رامز و الساحل الغربي شاهد حماسه آفرینی فرزندان بپاخاسته عرب بوده و هستند که ندای آزادی و آبادی الاحواز را  سر داده اند.

  ویرانگری‌های هشت ساله جنگ در سرزمین ملت عرب، کشتار بیرحمانه و قتل عام جوانان عرب در معشور و انداختن دهها جسد درنیزارها،  به آتش کشیدن قهوه خانه نوارس در احواز و زنده سوزاندن ۲۴ انسان آزادیخواه جنایاتی تکان دهنده بودند که همانند فاجعه سینما رکس عبادان ( ۱۹۷۸ میلادی) تا ابد در کارنامه سیاه رژیم خواهد ماند.

حزب "بلوچستان ءِ راجی تپاکی" ضمن محکوم‌کردن سرکوبگران و سیاستهای اشغالگرایانه در آن دیار  از ملت عرب الاحواز و"انتفاضه الکرامه"  ( قیام عزت نفس ) حمایت خود را اعلام می کند. و بر این باور هستیم که برقرای حاکمیت ملی در سرزمین الاحواز  حق مسلم ملت قهرمان عرب است.

بلوچستان ءِ راجی تپاکی گلّ