کوردستان میدیا

جمعه 16 خرداد 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

حزب دمکرات و سه ویژگی بنیادی

19:02 - 19 شهریور 1397

آگری اسماعیل‌نژاد

ترجمە از کوردی: آسو منبەری

در حالی ٧٣مین سالروز تاسیس حزب دمکرات را پشت سر می‌گذاریم، که خاورمیانه و کوردستان شاهد تغییر و تحولاتی بنیادی بوده و در همین راستا نیز حزب دمکرات برای پاسخگو بودن در مقابل این تغیرات از سه سال پیش وارد مرحله جدیدی از مبارزات خود تحت عنوان "راسان" شده است.

حال ویژگی‌ها و خصایص این سازمان سیاسی که در بستر تاریخی، معنا و ارزش می‌یابند کدام‌ها هستند؟ به طور کلی می‌توان سه ویژگی مشخص و ارزشمند را برای حزب دمکرات در بستر تاریخی کوردستان، برشمرد:

اول:

در اکثر اوقات دیدگاه و نظرگاه منتقدان بیگانه در باب تاریخ مبارزاتی کوردستان، این است که در این سرزمین تنها شاهد "قیام و خیزش"های مجزا هستیم، بدین معنا که هرگاه با خلا قدرت مرکزی روبرو می‌شویم، کوردها نیز خواست سیاسی دارند و اگر این خلاء نباشد، کوردها نیز هیچ خواسته‌‌‌ای ندارند.

در اینجا اگر به تاریخ کوردستان با دید "قیام و خیزش" نگاهی بیندازیم، باید بگوئیم: نقطه ضعف تاریخ مبارزاتی کوردستان، نبود توازن میان نیروی مسلح انقلابی در برابر نیروی سرکوبگر است. نبود این توازن موجب شده که در تاریخ کهن و معاصر کوردستان، نیروی مسلح سرکوبگر تصمیم‌گیرنده نهایی باشد. واقعیت این است که نیروهای سرکوبگر و اشغالگر با زور اسلحه، کوردستان را غصب کرده‌اند، بدین معنی که کوردستان از لحاظ نظامی اشغال شده محسوب می‌شود.

بنابراین معنا و هدف از قیام این است که کوردستان سرزمینی اشغال شده‌ می‌باشد و کوردها باید از هر فرصتی سیاسی برای پایان دادن به این اشغال، بهره ببرند. البته باید گفت که قیام رویه‌ی دیگری نیز دارد، یعنی قیام از بستری فکری به بستری احساسی تغییر مکان می‌دهد، بدین معنا که در مرحله قیام آنچکه محرک جامعه است، احساس است نه حق و اندیشه.

حزب دمکرات با تمام پیروزی‌ها و شکست‌ها‌ی‌اش توانسته انقلاب کوردستان را از مرحله قیام تک بعدی به قیام سازماندهی شده برساند؛ یعنی آن را از مرحله احساس به مرحله اندیشه و نیز تحقق و حفظ منافع استراتژیک برساند. حال، چه ما شاهد خلاء قدرت مرکزی باشیم و چه حاکمیت اشغالگر در اوج قدرت و جبروت خود باشد، تحقق حقوق ملت کورد به عنوان خواستی اجتماعی ـ فکری و نیز انقلاب کوردستان، به عنوان امری واقع در کارزار سیاست خاورمیانه حضوردارند و کاراکتر عینی در این وضعیت محسوب می‌شود.

دوم:

دشمنان کوردستان به منظور تخریب و تحریف تاریخ کوردستان، مبارزات و قیام‌های مردمان این سرزمین را در "جغرافیایی مجزا" و در "مقاطع از هم گسیخته" مورد بحث و تحلیل قرار می‌دهند. بدین معنا که از قیام حمزه آقای منگور یا سمکوی شکاک سخن می‌گویند یا عوامل سقوط حاکمیت اردلان‌ها را واکاوی می‌کنند، اما هیچ وقت این قیام‌ها و رویدادها را در بستری مرتبط و به هم پیوسته و در چارچوب یک جغرافیای مشترک -که هر دوی این موارد از ویژگی‌های یک ملت محسوب می‌شوند- مورد بررسی قرار نمی‌دهند. برای مشخص شدن بیشتر موضوع باید بگوئیم: اینان کل قیام‌های کوردستان را که در مقاطع متفاوت و در مناطق مختلف رخ داده‌اند، هم از لحاظ تقسیمات زمانی و هم تقسیمات منطقه‌ای، از هم جدا کرده و قصد دارند چنین وانمود کنند که مجموع این رویدادها و قیام‌ها، تاریخ همبسته یک ملت نیست بلکه تلاش‌ها منفردانه مجموعه‌‌ای از افراد "خودسر و سرکش" است.

دومین ویژگی حزب دمکرات این است که از هم گسیختگی تاریخ مبارزاتی ملت کورد و تکه تکه کردن آن بر زمان و مکان‌های مجزا، جلوگیری کرده و از این طریق مانع از گسست زمان-مکان‌های قیام شده‌ است. حزب دمکرات که حال شاهد حضور نسل‌ها‌ی سوم و چهارم مبارزین خود در میدان مبارزه است، به عنوان یک سازمان، زمان و جغرافیای مبارزات ملت کورد را به هم پیوند زده‌ است. این حزب در نقطه‌ای از کوردستان تاسیس شد و توانست در تمام نقاط این سرزمین حضور یابد. حزبی که از سوی نسلی از کوردها در میانه‌ی قرن بیستم پایه ریزی شد و به تدریج  هر کوردی توانست خود را در چارچوب آن بیابد و این امر نیز موجب گردید تا همزمان، هم دستاوردها و توانایی‌های نسل‌های مختلف قیام و هم دستاوردها و توانایی‌های مناطق مختلف کوردستان در این حزب به هم بپیوندند و همبسته شوند و نهایتا در راستای آرمان‌های جنبش  ملی-دمکراتیک کوردستان، مورد استفاده قرار گیرند.

سه:

سومین ویژگی حزب دمکرات این است که جنبش کوردستان را از آشفگتی و آشوب نجات داده است. واقعیت این است که چهار حکومت اشغالگر بر کوردستان حاکم‌اند و هر کدام از بخش‌های کوردستان در مرحله‌ای از مبارزات رهایی بخش  قرار دارند و از لحاظ اخلاقی هیچ بخشی از کوردستان از بخش‌های دیگر والاتر و ارجح‌تر نیست و باید متذکر شد که از لحاظ استراتژی نیز هر بخش از این سرزمین، عمق استراتژیک بخش‌های دیگر محسوب می‌شود.

مجموع این موارد موجب شده که فرد کورد در کوردستان به طور مداوم با این پرسش روبه‌رو شود که "کجا و کی" باید در مبارزات رهایی‌بخش شرکت کند؟ حزب دمکرات پاسخی برای این سوال ارائه کرده که برای هر کوردی، زمان قیام و خیزش زمان حال است یعنی "اکنون" و جغرافیای مبارزه نیز همان بخشی از کوردستان است که در آن حضور دارد. این ویژگی اساسی موجب شده که حزب دمکرات به مانند یک حزب انقلابی علاوه بر آنکه به صورت همه جانبه، حامی مبارزات کوردها در بخش‌های دیگر کوردستان است اما اکیدا از دخالت در امور آن‌ها، پرهیز کند.

این سه ویژگی که به آن‌ها اشاره شد، سه ویژگی مهم و ارزشمند حزب دمکرات هستند که طی ٧٣ سال حیات سیاسی خود، به آن‌ها پایبند بوده و می‌باشد.

محتویات این مقالە منعکس کننده دیدگاه و نظرات وب‌سایت کوردستان‌میدیا نمی‌باشد.