کوردستان میدیا

جمعه 4 تیر 1400
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

حملە شدیدالحن یکی از مهرەهای رژیم ایران بە نظام آخوندی

19:07 - 15 خرداد 1399

"عباس گلرو"، نماینده مجلس رژیم  پس از بازدید از بخش "غیزانیه" شهرستان اهواز از عملکرد مسئولین رژیم در خوزستان انتقاد کرد.

این نماینده مجلس رژیم رو به استاندار خوزستان گفت: "اول باید به غیزانیه رسید که در جنگ خون و جان دادند. من اگر به جای شما بودم درِ اینجا را به روی دولت تخته میکردم و اجازه نمیدادم که منافع اینجا به جای دیگری برود".

غیزانیه در محاصره شرکت‌های نفتی و پالایشگاه‌های پتروشیمی است، اما از محروم‌ترین مناطق اهواز است و آب شرب ندارد.

سهم خوزستان از ثروت نفت، فقر، بی ‌آبی، بیکاری و آلودگی زیست‌محیطی است.

نیروهای انتظامی چند هفته پیش با شلیک گلوله ساچمه‌ای، معترضان غیزانیه به مساله آب شرب را متفرق کردند.

نام استاندار خوزستان در سرکوب معترضان شرکت "هفت‌تپه" و فساد مدیران این شرکت هم مطرح شده است.

شیوه رفتار رژیم با شهروندان عرب در ایران سرکوبگرانه بوده و محل زندگی، فرهنگ، اقتصاد و حق حیات آن‌ها قربانی سیاست‌ سیستماتیک رژیم شده است.