کوردستان میدیا

چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

خامنەای حرف‌های درز کردە ظریف را تکرار گفتەهای دشمن دانست

12:47 - 13 اردیبهشت 1400

"علی خامنەای" رهبر رژیم ایران در واکنش بە حرف‌های افشا شدە "محمد جواد ظریف"، وزیر خارجە رژیم، گفت، "حرف‌های او تکرار حرف‌های خصمانە دشمنان و آمریکا بود".

"خامنەای" در ادامە گفتە است، سیاست کشور از انواع برنامه‌ها تشکیل شده و همه با هم باید پیش بروند، نفی هر بخش خطای بزرگی است که از مسئول جمهوری اسلامی نباید سر بزند.

گفتەهای "خامنەای" در واکنش بە مصاحبەای ٣ ساعت و نیمی بود کە توسط رسانەهای خارج از ایران منتشر و "ظریف" در آن به دخالت‌های گسترده سپاه تروریست پاسداران و نیروهای نظامی و امنیتی در دیپلماسی و سیاست کشور و همچنین نفوذ نیروی قدس اشاره کرده بود.

"خامنەای" همچنین در سخنان خود بە "ظریف" هشدار دادە وزارت خارجه تصمیم‌گیرندە نیست بلکە مجری سیاست‌های رژیم است.

رهبر رژیم اسلامی در درباره انتقادات ظریف از نیروی قدس به دفاع از این نیروی نظامی پرداخت و آن را "بزرگ‌ترین عامل موثر جلوگیری از دیپلماسی انفعالی در غرب آسیا" خواند.