کوردستان میدیا

شنبه 25 اردیبهشت 1400
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

خامنەای رهبر رژیم پیشنهادهای آمریکا برای مذاکره را تحقیرآمیز خواند

12:48 - 26 فروردین 1400

"علی خامنەای" رهبر رژیم ایران پیشنهادات آمریکا برای مذاکرە را تحقیرآمیزخواند و گفت، اروپایی‌ها نیز تابع دستورات آمریکا هستند.

"خامنەای" در قبال تحریم‌ها و برجام، ضمن تکرار بی‌اعتمادی رژیم بە آمریکا، اروپایی‌ها را نیز متهم بە تبعیت از آمریکا کرد و بە مقامات مسئول رژیم نیز هشدار داد، مذاکرات فرسایشی نشود.

"خامنەای" در گفتەهای خود این بار برعکس گذشتە مسئولیت سیاست گذاری‌های رژیم را در مورد مذاکرات برجام عهدەدار شد و گفت: "سیاست کشور را ما اعلام کردیم و به مسئولان هم از نزدیک و هم با نوشته و هم در سخنرانی عمومی گفتیم. خب حالا تشخیص مسئولان این است که مذاکره کنیم و همین سیاست را اعمال کنیم".

سخنان "خامنەای" بەدنبال بیانیەای بود کە سە قدرت اروپایی "تروئیکا" در آن اقدام رژیم ایران را در راستای غنی‌سازی ٦٠ درصدی را در محکوم کردە و گفتە بودند: "ایران هیچ نیاز غیرنظامی قابل توجیهی برای غنی سازی در این سطح جز تولید سلاح هستەای ندارد و این اقدام رژیم در تضاد با روح سازنده و حسن‌نیت مذاکرات فعلی‌ در وین است".