کوردستان میدیا

شنبه 10 خرداد 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

٤١ خانوار در پاپی لرستان با بی آبی مواجه هستند

12:59 - 28 شهریور 1398

کوردستان میدیا: در روستایی ٤١ خانواری در منطقه پاپی لرستان، مردم سه ماه است با نبود آب شرب مواجه هستند.

روز پنجشنبه ٢٨ شهریور ماه، ٤١ خانوار ایستگاه راه آهن منطقه پاپی پس از گذشت ٩٤ روز از نبود آب شرب رنج می‌کشند.

آنان چندین بار به مسئولان اداره آب فاضلاب شهرستان و بخشدار بخش پاپی نیز مراجعه کرده ولی با بی توجهی مسئولین رژیم روبرو شده اند.

 تا کنون هیچ یک از مسئولین رژیم نبست بە رفع مشکل آب در این منطقه اقدام نکردەاند.

 علیرغم بارش‌های بسیار و رودخانه های پر آب اما به دلیل نبود زیرساختهایی برای ذخیره آب ،همچنان مشکل کم آبی لرستان را تهدید می‌کند.

لرستان 11 سد مخزنی به منظور تأمین آب شرب، صنعت و کشاورزی دارد اما ٦٦ درصد حجم مخزن سدهای لرستان خالی است