کوردستان میدیا

سه شنبه 6 خرداد 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

خسارت مالی شدید به کشاورزان قوچان

12:08 - 15 مرداد 1398

کوردستان میدیا: سرما،تگرگ و سیل خساراتی بالغ بر ١٧٦ میلیارد تومان به کشاورزان قوچانی وارد کرده است

"احمد کنعانی" مدیرکل کشاورزی رژیم شهرستان قوچان گفت: امسال سیل، تگرگ و سرما نیز خسارت ١٧٦ میلیارد و ٤٥٣ میلیون تومانی به بیش از ٣ هزار از باغ‌ها و زمین‌های کشاورزی این شهرستان وارد کردە است.

به گفته این مسئول رژیم؛ ٢هزار و ٥١٩ هکتار در حوزه زراعت، ٥٦٩هکتار در حوزه باغی ، ٤ هزار متر کانال انتقال آب، ٤ رشته قنات مردم خسارات شدیدی را متحمل شدند.

در شهرستان قوچان ٥ هزار و ٢٠٠ هکتار از اراضی زیر کشت انگور قرار دارد که بیشتر این محصول را سرما و تگرگ به صورت کامل نابود کرد.

حدود ٧٠٠ هکتار از اراضی این شهرستان زیر کشت زعفران قرار دارد که باران‌های شدید باعث تخریب محصولات کشاورزان شده است.

بیشتر کشاورزانی که از طریق اداره کشاورزی درخواست بازبینی ملک خود توسط کارشناس را جهت براورد خسارت دارند، با فیش‌های واریزی روبرو می‌شوند که مبالغی بالای ٥٠٠ هزار تومان دارد، کشاورزان قادر به پرداخت این باج گیری‌های رژیم نیستند.