کوردستان میدیا

یکشنبه 30 شهریور 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

خودروی نیروهای سرکوبگر انتظامی مورد هدف بمبگزاری "جیش العدل" قرار گرفت

12:47 - 15 مرداد 1399

یکی از خودروهای نیروهای سرکوبگر انتظامی رژیم ایران مورد هدف سازمان "جیش‌العدل" قرار گرفت و در نهایت چهار مجروح به دنبال داشت.

روز چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۹، سازمان جیش العدل اعلام کردە است در منطقه زیباشهر واقع در اطراف شهر زاهدان یکی از خودروهای نیروهای سرکوبگر نظامی را مورد هدف بمب گزاری قرار داده‌اند.

در پی این انفجار چهار نفر از نیروهای سرکوبگر انتظامی به شدت مجروح شدند.

سازمان جیش العدل بارها به نیروهای رژیم هشدار داده است که از جنایت علیه شهروندان بلوچ دست بردارند.

این سازمان به نیروهای سرکوبگر رژیم هشدار داده است که در صورت استمرار قتل شهروندان بیگناه به شدت مجازات خواهند شد.