کوردستان میدیا

دوشنبه 11 اسفند 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

درخواست اسرائیل از شورای امنیت سازمان ملل برای برگزاری جلسە اضطراری با هدف رسیدگی بە خطرات اتمی رژیم ایران

10:48 - 26 دی 1399

"گیلعاد ادان"،  سفیر اسرائیل در سازمان ملل، در نامه ای که در این باره به رئیس دوره ای شورای امنیت سپرد، تاکید کرد که این پیشروی مهارنشدە رژیم ایران، یک تهدید جدی برای امنیت و ثبات کشورهای خاورمیانه است.

رژیم ایران، علنا اسرائیل را به نابودی تهدید می کند و در چهار کشور همسایه اسرائیل  به فعالیت های گسترده نظامی و تروریستی مشغول است.

مقامات رژیم ایران در هفته های اخیر، مرتبا از پیشرفت خود در غنی سازی اورانیوم و امور دیگری سخن می گویند که آن ها را به مرحله تولید بمب اتمی نزدیک می سازد.

رئیس آژانس بین المللی انرژی اتم و همچنین شماری از کشورهای اروپایی نسبت به این اقدامات رژیم ایران اعتراض کرده اند ولی همه این اعتراض ها جنبه شفاهی داشته و هیچ گونه اقدام عملی انجام نگرفته است.

به درخواست رسمی اسرائیل برای برپایی نشست شورای امنیت به منظور بحث درباره خطرات اتمی ایران، هنوز پاسخ داده نشده است.