کوردستان میدیا

یکشنبه 11 خرداد 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

درخواست پول اجباری از دانش‌آموزان در کردستان

11:41 - 9 مهر 1398

کوردستان میدیا: بعد از گذشت ١٠ روز از بازگشایی مدارس، رژیم با ارسال پاکت نامه‌هایی از والدین دانش‌آموزان درخواست کمک مالی کرده است.

رژیم در مدارس شهرستان "سقز" بعد از گذشت  ١٠  روز از بازگشایی مدارس، به بهانه کمک به دانش‌آموزان بی سرپرست و فقیر، با ارسال پاکت نامه‌هایی از والدین دانش‌آموزان درخواست کمک مالی کرده است.

این پاکت نامه‌ها مربوط به "کمیته امداد خمینی" می‌باشد که در بین دانش‌آموزان پخش شده است.

در این نامه‌ها که با عنوان، "با رنگ مهر رویایی بسازیم"، در مدارس منطقه "بهارستان" سقز پخش شده‌اند، آماری نسبت به دانش‌آموزان بی‌سرپرست و خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد نوشته شده که وظیفه خدمت رسانی به آنها بر عهده کمیته امداد است، ولی رژیم از والدین دانش‌آموزان برای کمک به این خانواده‌ها استفاده می‌کند.

براساس بند ٣١ و ٣٢ قانون اساسی رژیم، تحصیل کودکان تا ورود به دانشگاه بر عهده رژیم است و همه هزینه‌های جاری دانش‌آموزان را رژیم متحمل می‌شود؛ ولی در عین حال به شیوه‌های گوناگون از دانش‌آموزان تقاضای کمک‌های مالی می‌شود.