کوردستان میدیا

سه شنبه 1 بهمن 1398
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

٧٣ درصد خوکشی‌ها در ایران در مناطق حاشیه نشین روی می‌دهد

12:04 - 15 مهر 1398

کوردستان میدیا: رئیس انجمن روان پزشکان ایران اعلام کرده است بر اساس آمار وزارت بهداشت، ٧٣ درصد اقدام به خودکشی در ایران، در مناطق حاشیه‌نشین و به دلیل اقتصادی روی می‌دهد.

"مریم رسولیان" رئیس انجمن روان پزشکان ایران، یکشنبه ١٤ مهرماه، درباره میزان خودکشی در ایران گفت: "براساس آمار وزارت بهداشت، ٧٣ درصد اقدامات به خودکشی، در مناطق حاشیه‌نشین روی می‌دهد و این نشان دهنده نقش مسئله اقتصادی در بوقوع پیوستن این خودکشی‌ها است".

در سال‌های گذشته، ضمن اینکه اقتصاد ایران دچار بحران گشته، فقیری و تنگدستی گسترش یافته و جمعیت حاشیه نشین به شیوه‌ای قابل توجه افزایش یافته و به گفته یکی از به اصطلاح نمایندگان مردم در مجلس رژیم، جمعیت حاشیه نشینان به ١١ میلیون نفر رسیده است.

"رسولیان" همچنین گفت: "استان‌های ایلام، کرمانشاه، لرستان و کهگیلویه و بویر احمد" بیشترین میزان خودکشی را دارا می‌باشند.

نامبرده همچنین اشاره کرد که؛ در سال گذشته، از هر ١٠٠ هزار نفر، ٦ نفر بدلیل خودکشی جان خود را از دست داده‌اند.

نامبرده همچنین، "افسردگی" ر ایکی از دلایل موثر در اقدام به خودکشی توصیف کرد.

براساس آخرین آمار وزارت بهداشت رژیم، نزدیک به ٣٠ درصد مردم ایران، یعنی بیش از ٢٠ میلیون نفر، دچار مشکلات درونی هستند.